loading   Laddar sida...

WEBBINARIUM 25 MAJ:

Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet?

- en del av kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt


I år fokuserar vi på långvarigt stillasittande i den treåriga kampanjen "Friska arbetsplatser belastar rätt". Årets första webbinarium skannar av kunskapsläget kring ämnet och arrangeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och Prevent.

Det är kostnadsfritt, men registrering krävs. Anmälan längre ner på sidan.

Program 25 maj

10:00
Inledning av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
10:05
Sittande, stående och gående arbete
Vad menas egentligen med att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har möjlighet att påverka det egna arbetet för tillräcklig rörelsevariation och återhämtning? Och hur följer man upp det? Det och andra frågor som kommit in under anmälningstiden besvaras och diskuteras under dagens första pass.
Samtal mellan Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.
Medverkande: Thomas Nessen, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Åsa Dahlfors, Svenskt Näringsliv, Peter Larsson, LO och Elin Vidlund, Arbetsmiljöverket
10:25
Är sittande alltid inaktivt, och stående alltid aktivt?
Fysisk inaktivitet och långvarigt sittande på jobbet har kopplats till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, fetma och överdödlighet. Wim Grooten i många år forskat kring ämnet och hur man mäter den verkliga mängden aktivt sittande och inaktivt stående i det dagliga livet. 
Medverkande: Wim Grooten, docent på Karolinska Institutet och legitimerad sjukgymnast
10:47
Hur motverkar man stillasittande, om motsatsen inte är stående?
Det kan vara svårt för arbetsgivare att motivera medarbetare till mindre stillasittande och mer aktivitet under normala arbetsförhållanden och det ökade distansarbetet hemifrån under covid-19-pandemin gör det inte enklare. Åsa Miemois ger tips om hur man utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan motverka alltför mycket stillasittande under en arbetsdag, oavsett om man är yrkeschaufför, arbetar på distans hemifrån eller har någon annan typ av arbete som medför långvarigt stillasittande.
Medverkande: Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Previa
11:02
Ev. exempel från transportföretagen
11:05
Paus
11:10
Är aktivitetsbaserade kontor bättre på att motverka stillasittande?
Hur mycket den som arbetar på kontor rör sig eller sitter stilla på jobbet hänger samman med en rad olika faktorer. En faktor är hur arbetsplatsen är utformad, men det är inte det enda som påverkar om man vill bryta en stillasittande vana. Viktoria kommer även att presentera preliminära resultat från en studie där de analyserat effekterna på ergonomi i aktivitetsbaserade kontor.
Medverkande: Viktoria Wahlström, Postdoktor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet och fysioterapeut
11:28
Vikten av rörelser och hur man få in dem i sitt arbete
Vad händer när vi tar korta pauser? Och vilken typ av pauser ger bäst resultat? Maria Ekblom har studerat effekterna av en rörelsepaus en gång i halvtimmen bland kontorspersonal, men även hur långvarigt stillasittande påverkar vårt psykiska mående och tankemässiga förmågor.
Medverkande: Maria Ekblom, docent och forskare på GIH
11:50
Kort hälsning från projektet Rotovation i Ockelbo
11:53
Summering av förmiddagen
Medverkande:
Thomas Nessen, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Åsa Dahlfors, Svenskt Näringsliv, Peter Larsson, LO och Elin Vidlund, Arbetsmiljöverket
12:00
Avslut 

Expertkommentator: Maria Hagströmer, Professor och sjukgymnast
Moderator: Sten Haage

FÖR VEM?

Webbinariet vänder sig till personer med intresse för arbetsmiljö, arbetstagare, arbetsgivare, företagare, forskare, beslutsfattare och media.

NÄR?

25 maj kl 10:00 – 12:00 

VAR?

Online. Alla som registrerar sig nedan får en länk via mail någon dag innan webbinariet.

Kontakt 
Vill du veta mer? Kontakta pernilla.bjarne@mynak.se.