loading   Laddar sida...
1 2 3 4 5


 • Välkommen med din anmälan till
  SKR:s nätverk för lokalstrateger i kommuner och regioner


  Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med Madeleine Bergström, Linköpings kommun, och Henrik Nygren, Malmö stad, startat ett nätverk för kommunernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyten och omvärldsspaning.

  Efter en testperiod 2020-2021 fortsätter SKR att driva nätverket under 2022-2023. Därefter utvärderas nätverket av medlemmarna och SKR på nytt.

  Nytt från år 2022 är att nätverket även öppnas för lokalstrateger från regionerna.

  Samarbetsyta och digitala möten

  En digital plattform för delning av dokument och med en ”chatt-funktion” är tillgänglig exklusivt för nätverkets medlemmar. Nätverkets medlemmar bjuds in till tre digitala nätverksmöten under 2022:

  • 7 april 2022 kl 9-12. Tema: strategiska prognoser av kommuners lokalbehov
  • 15 september 2022 kl 9-12. Preliminärt tema: strategiska beslutsprocesser i lokalförsörjningen
  • 24 november 2022 kl 9-12. Inget tema fastställt

  Deltagande i träffarna och samverkansplattformen ingår i deltagaravgiften för nätverket.

 • Kostnad

  Medlemskapet i nätverket för lokalstrateger är 1 000 kronor (exkl. moms) per deltagare och år från 2022.

  Medlemskapet är personligt, men kan överlåtas på en kollega.

  Alla avgifter är exkl. moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig. 

  Anmälnings- och avbokningsvillkor

  Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

  Information

  Frågor om nätverket för lokalstrateger ställs till Fredrik Johansson.
  E-post: fredrik.johansson@skr.se

  Frågor om anmälan ställs till Sophia Petersen.
  E-post: sophia.petersen@skr.se

 • Antal personer som ska anmälas
 •  

   

 • Anmäler du fler än 1 person så kommer de anmälda få en gruppfaktura där första personen som anmäls blir fakturamottagare.