loading   Laddar sida...


    

Kort om Hållbarhetsakuten och Lidl Future Initiatives

Livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar. Idag står maten för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och den orsakar stora miljöproblem så som minskad biologisk mångfald, utarmning av naturresurser och övergödning. Dessutom är matvanor den främsta riskfaktorn för ohälsa i Sverige där många äter för lite fullkorn och frukt och grönt, och för mycket kött, socker och salt.
 
Lidl Sverige utlyser därför upp till 11 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt utanför den egna verksamheten som kan lösa de utmaningar som produktion och konsumtion av mat och livsmedel står inför. Genom Lidl Future Initiatives kommer Lidl Sverige att stödja projekt och initiativ som är kritiska för att påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

Här kan du anmäla dig till eventet den 20/11 där det eller de projekt som får ta del av upp till 11 miljoner kronor utses.


Läs mer om utlysningen på: https://www.lidl.se/hallbarhetsakuten