loading   Laddar sida...
1 2 3 4 5


 • Ansökan till
   

  Utbildningen Att leda användarcentrerad utveckling i skolan – för processledare

   

  Målgrupp: Samtliga skolans huvudmän, såväl kommunala som fristående. 

 • Program

  Utbildningen omfattar två digitala heldagar 8-9 september 2021+ digital teamcoachning på hemmaplan (oktober-mars) + slutkonferens i mars 2022. Ambitionen är att genomföra slutkonferensen i Stockholm, men den kan komma att ske digitalt. 

  Kostnad

  Priset är kraftigt subventionerat till 25 000 kronor per team, exklusive moms. Fakturering sker i samband med kursstart i september 2021. Kostnader för eventuella resor, kost och logi i samband med slutkonferensen i Stockholm betalas av respektive deltagare. Alla avgifter är exkl. moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig. 

  Tema

  Att skapa en lösning på en utmaning som utgår från användarnas behov i den egna verksamheten, och som kan kopplas till regeringens nationella digitaliseringsstrategi.

  Ansökan

  I ansökan ska huvudmannen beskriva sin utmaning. Utmaningen ska ha en koppling till digitalisering även om den inte behöver mynna ut i en digital tjänst eller lösning. 

  Urval

  Utifrån utmaningens karaktär – att den är reell och att den är intressant för fler huvudmän – gör SKR ett urval av sex huvudmän, varav minst en är en fristående huvudman. Utvalda huvudmän presenteras i maj 2021.

  Kursbevis

  Samtliga deltagare erhåller ett kursbevis efter avslutad kurs.

  Sista ansökningsdag

  10 maj 2021. Säkerställ att du får en kvittens/bekräftelse på att vi mottagit din ansökan via e-post. Den krävs för att ansökan ska vara giltig.

  Information om ansökan

  E-post: konferens@skr.se , tfn: 08-452 70 00.
  Mer information om kursen hittar du här.

 •