loading   Laddar sida...
1 2 3 4


 •  

  Anmälan till det webbsända

  Ledarskapsprogram Nära vård för högsta tjänsteledning i kommuner och regioner 

   

 • Det är en utbildning som omfattar tre halvdagsseminarier under perioden 20 september till 24 november 2022. Du anmäler dig här till alla tre seminarierna.

  Seminarierna genomförs digitalt kl. 14:00 - 17:00 den 20 september, 19 oktober och kl. 13.00 - 17.00 den 16 november 2022.

  Material och program kommer att skickas ut senast 7 dagar före varje tillfälle. Länken till sändningarna skickas ut ett par dagar innan.

  Målgrupp

  Högsta tjänsteledning i kommuner och regioner (funktioner som finns i kommunens respektive regionens högsta ledningsgrupp) till exempel kommundirektör, regiondirektör, ekonomichef, HR-chef, kvalitets- /utvecklingschef, kommunikationsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och förvaltningschef för socialtjänst, vård och omsorg och skola. 

  Kostnad

  1000 kr per deltagare. Programmet bekostas delvis av nationella medel för omställningen. Alla avgifter är exkl. moms och fakturan utfärdas av Delegia AB.

  Sista anmälningsdag

  31 augusti 2022.

  Anmälnings- och avbokningsvillkor

  Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

  Information

  E-post: konferens@skr.se, tfn: 08-452 70 00.

 •