loading   Laddar sida...
Du kan inte avboka dig längre.
 • Så kul att du är intresserad av att delta i en livesänd kemilektion med gestaltning, interaktiva moment och experiment tillsammans med din klass. Anmäl dig nedan.

  Kemiprojektet är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Ett projekt som ska öka barns intresse och förståelse för kemi. Något som kanske kan verka svårt och obegripligt vid en första anblick förklaras med lek och aktivitet tillsammans med barnen. Här får förskole- och förstaklasselever träffa skådespelare och pedagoger från Alfons Åbergs Kulturhus samt forskare och studenter från Chalmers i Göteborg. Projektet beforskas av Göteborgs universitet.

 • Registrera

  din klass här.

  Uppgifter om dig

 • Vänligen upprepa din E-post *
 •  
 • Uppgifter om skolan

 • Mål

  Lektionen vill skapa en positiv bild av kemiämnet, ge möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter samt stärka lärarna i deras roll som inspiratörer till eleverna. På längre sikt skulle projektet kunna bidra till att öka antalet ungdomar som söker sig till kemistudier på högre nivå.

  Syfte

  Syftet är att väcka nyfikenhet så att barnen utvecklar intresse och förtrogenhet med kemins intressanta grunder på ett lättförståeligt sätt. Att få ”deras vuxna” att inse hur viktigt och roligt det kan vara att prata kemi med barn. Få deltagarna att kunna använda vissa kemiska begrepp, modeller och teorier för att lätt beskriva och förklara vardagliga samband i naturen, i kroppen eller vanliga kemikalier i hemmet.