loading   Laddar sida...
 • Kliniska erfarenheter av att behandla mesoteliom med dubbel immunterapi vid Lungkliniken på Lunds Universitetssjukhus

  – presentation av patientfall

  Under detta webinar kommer Ronny Öhman, Lungkliniken Universitetssjukhuset Lund, redogöra för de erfarenheter han skaffat sig då han behandlat mesoteliompatienter med dubbel immunterapi. Ronny kommer även ta upp ett par patientfall. Därefter följer en diskussion utifrån kliniska frågeställningar och de behandlingsalternativ som är tillgängliga vid mesoteliom.

  Mötet modereras av Anders Vikström, Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping.


  Föreläsare: 
  Ronny Öhman
  Lungläkare, Lungkliniken, Universitetssjukhuset Lund

  Moderator: 
  Anders Vikström
  Överläkare vid Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

  Tisdag den 7 mars 2023
  Tid: 12.10 – 12.50

  Du kan vara med i samtalet via livechat.

 • Webbföreläsningen är endast avsedd för hälso- och sjukvårspersonal. Inbjudan har skickats till läkare och sjuksköterskor med kopia till verksamhetschef.

  Springconfs villkor för användning
  I samband med din anmälan samlar Bristol Myers Squibbs kontrakterade partner Sprinconf AB in personuppgifter för att hantera ditt deltagande på detta evenemang. Genom att anmäla dig medger du att dina personuppgifter får behandlas av Springconf för ovan nämnda syfte. Medgivandet omfattar även att personuppgifterna kan överföras till Bristol Myers Squibb. Anmälan till detta evenemang innebär kommunikation med dig via e-post. Informationen kommer endast att vara relaterat till detta specifika evenemang.

  DEC 2022 ONC-SE-2200177

   

 • Terms of use *
  Springconf AB is BMS contracted supplier for event solutions. By submitting to this webinar your consent that your contact information will be stored and used for this purpose.
 • Digital communication from BMS
Genom att klicka i kryssrutan samtycker du till att motta vårdinformation samt medicinsk och vetenskaplig information från Bristol-Myers Squibb Aktiebolag, organisationsnummer 556092-9886, Box 1172, 171 23 Solna (”BMS”), som kan vara av intresse för dig. Dessa meddelanden kan innehålla information om produkter från BMS. Du godkänner att vi kan kontakta dig för att bjuda in dig till evenemang, delta i undersökningar eller marknadsundersökningar samt kontakta dig för ditt tillhandahållande av professionella tjänster till oss eller i övrigt samverka med dig.

E-postmeddelanden skickas direkt från BMS huvudkontor eller från BMS lokalt. Observera att för att kunna ge dig innehåll som är skräddarsytt för dina intressen, kan vi övervaka om du öppnar och/eller klickar på webbadresser i de e-postmeddelanden som skickats ut. Du kan när som helst avbryta prenumerationen genom att klicka på UNSUBCRIBE-länken som bifogas alla e-postmeddelanden från BMS. Vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter är ditt samtycke, vilket du kan dra tillbaka när som helst. Vi behåller dina uppgifter så länge vi har ditt tillstånd att skicka information till dig, såvida inte tillämpliga lagar tillåter en längre lagringstid. Du kan lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndighetem (IMY) om du anser att BMS behandling av dina personuppgifter strider mot gällande lag. Du har rätt till tillgång till din information och kan begära att din information rättas genom att kontakta BMS eller vårt dataskyddsombud för EU på EUDPO@BMS.com. Du kan också ha andra rättigheter, förutom ovanstående, inklusive rätt att få dina uppgifter raderade eller begära att vi överför dina uppgifter till en tredje part. BMS kan dela din information med andra BMS-företag och dess tjänsteleverantörer, av vilka vissa kan vara etablerade i andra länder. BMS har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, standardiserade dataskyddsbestämmelser, som säkerställer att personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz skyddas tillräckligt när de skickas till tjänsteleverantörer i jurisdiktioner där dataskyddet kan vara lägre. Överföringar mellan BMS-företag sker i enlighet med våra Bindande företagsbestämmelser (BCR). En kopia av de standardiserade dataskyddsbestämmelser eller våra Bindande företagsbestämmelser kan erhållas genom att kontakta BMS. Ytterligare information finner du i vår Integritetspolicy som du kan läsa här https://www.bms.com/se/privacy-policy.html
 

Några dagar före webbföreläsningen kommer du få en länk som du klickar på för att ansluta till liveföredraget.
Om du har frågor om eventet, kontakta oss på infosverige@bms.com

Bristol Myers Squibb, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, tel. 08-704 71 00