loading   Laddar sida...
1 2 3 4


Registreringen är stängd.
 •  

  Anmälan till det digitala

  Ledarskapsprogram Nära vård för högsta tjänsteledning i kommuner och regioner 

   

 • Det här programmet omfattar tre halvdagsseminarier och två länsdialoger under perioden 5 september till 21 november 2023. Du anmäler dig här till alla tillfällena.

  Seminarierna genomförs digitalt kl. 14:00 - 17:00 den 5 september, 24 oktober och 29 november 2023 samt två tillfällen för länsdialoger. Se tider och innehåll nedan.

  Material och program kommer att skickas ut senast 7 dagar före varje tillfälle. Länken till sändningarna skickas ut ett par dagar innan.
  Kursdatum 
   

  Seminarium 1, 5 september 14.00-17.00 
  Tema: Att formera sin systemledning 

  Länsdialog 1. 2 oktober 16.00 - 17.00

  Seminarium 2, 24 oktober 14.00 - 17.00 
  Tema: Att komma i görande som systemledning

  Länsdialog 2. 6 november 16.00 - 17.00 

  Seminarium 3, 29 november 14.00-17.00 
  Tema: Att leda systemet tillsammans och bli uthålliga  

  Målgrupp

  Högsta tjänsteledning i kommuner och regioner (funktioner som finns i kommunens respektive regionens högsta ledningsgrupp) till exempel kommundirektör, regiondirektör, ekonomichef, HR-chef, kvalitets- /utvecklingschef, kommunikationsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och förvaltningschef för socialtjänst, vård och omsorg och skola.      

  Kostnad

  1000 kr per deltagare. Programmet bekostas delvis av nationella medel för omställningen. Alla avgifter är exkl. moms och fakturan utfärdas av Delegia AB.

  Sista anmälningsdag

  15 augusti 2023.

  Anmälnings- och avbokningsvillkor

  Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

  Information

  E-post: konferens@skr.se, tfn: 08-452 70 00.

  Frågor om programmets innehåll besvaras av
  Marie Blom Niklasson
  e-post: marie.blom.niklasson@skr.se
  tfn: 08-452 73 90 eller

  Anneli Jäderland
  e-post: anneli.jaderland@skr.se
  tfn: 08- 452 79 07.

 •