loading   Laddar sida...
1 2 3 4


 • Välkommen med din anmälan till 

   

  SKR:s nätverk för lokalstrateger i kommuner och regioner

   

 • SKR driver ett nätverk för tjänstepersoner i kommun och region som arbetar med lokalstrategiska frågor. Nätverket är för dig som arbetar huvuddelen av din tid med lokalstrategiska frågor och finns till för att underlätta erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning.

  Samarbetsyta och digitala möten

  En digital plattform för delning av dokument och med en ”chatt-funktion” är tillgänglig exklusivt för nätverkets medlemmar. Den används för löpande utbyte av erfarenheter, tankar och dokument.

  Nätverkets medlemmar bjuds in till minst tre digitala nätverksmöten per år. 2024 års möten är inte bestämda ännu, men mötena brukar ligga i april, september och november. Det brukar också arrangeras en till två kortare möten utan agenda, som vi kallar lokalstrateg-fika. Då kan man digitalt träffa kollegor i andra kommuner och regioner över en kopp kaffe!

  Teman för dessa möten bestäms av nätverkets planeringsgrupp utifrån medlemmarnas önskemål.
   

  Kostnad

  Medlemskapet i nätverket för lokalstrager är 1000 kr exkl. moms per deltagare och år.

  Medlemskapet är personligt, men kan överlåtas på annan kollega. 

  Alla avgifter är exkl.moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppfigter och eventuell refernskod tillgänglig.

   

  Anmälnings- och avbokningsvillkor
  Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.


  Information
  Frågor om nätverket för lokalstrateger ställs till Fredrik Johansson.
  E-post: fredrik.johansson@skr.se

   

 • Antal personer som ska anmälas
 •  

   

 • Anmäler du fler än 1 person så kommer de anmälda få en gruppfaktura där första personen som anmäls blir fakturamottagare.