loading   Laddar sida...

 

 

   
 

Seminarieprogram

Spår SAMLINGAR - Jamtli

 

PROGRAM (Jamtli) 

09.00 När kärleken till samlingarna blir för mycket, när lusten tar över | Riksantikvarieämbetet mfl (Rentzogsalen)
Museernas föremål har samlats in för att bli tillgängliga för en bred allmänhet och bidra till att utveckla kunskap och forskning. Flera gånger har det visat sig att någon med stor kunskap och intresse för föremålen inom museet vill ha dessa för sig själv eller för att få en ekonomisk vinning.
Vad kan man göra för att motverka interna stölder i ett museum? Behöver interna kontrollrutiner vara besvärliga? Är det kränkande för den enskilda individen? Hur kan museerna granska sig själva för att stölder ska upptäckas tidigt? Under året har statliga museer granskats av Riksrevisionen. Hur kan man som anställd på ett museum jobba så att man inte riskerar att bli misstänkt? Kan vi lära oss av de
stölder som har förekommit i museer? Kan vi lära oss av andra sektorer där risken för interna stölder är stor.

Seminariet består av korta presentationer av erfarenheter samt efterföljande diskussion, reflektion och frågor.
Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet. Samt deltagare från: Kungliga biblioteket, Polisen, NOA, RAÄ Svensk museitjänst
09.45 Fika
10.15 Nya kunskaper nya perspektiv | FOMU (Rentzogsalen Jamtli)
Forskare anställda vid museer berättar om senaste forskningsresultaten. Projekten utgår från museers samlingar och arbete inom det breda museiuppdraget. Arrangör är FOMU. Föredragshållare: Ulrika Söderström, doktorand i forskarskolan GRASCA, Klas Grinell, Rebecka Lennartsson och Sverker Hyltén-Cavallius. Moderator: Cecilia Bygdell.Forskare anställda vid museer berättar om senaste forskningsresultaten. Projekten utgår från museers samlingar och arbete inom det breda museiuppdraget.
Föredragshållare: Ulrika Söderström, doktorand i forskarskolan GRASCA, Klas Grinell, Rebecka Lennartsson och Sverker Hyltén-Cavallius. Moderator: Cecilia Bygdell.
11.00 Lunch och visning i Jamtlis samlingar och utställningar
14.15 Läs mellan posterna - Vägen till en lustfylld databas | Statens Historiska Museer (Rentzogsalen Jamtli)
Vi digitaliserar samlingar för glatta livet – men tankesätten är fortfarande analoga! I framtidens databas behöver vi inte veta exakt vad vi letar efter för att kunna bredda och fördjupa kunskapen om historien. Nya kodsystem lyfter fram andra aspekter och andra berättelser om museiföremålen. Visuella presentationer förvandlar data till mening. Men detta ställer också krav på hur vi kodar den information vi gör tillgänglig: De data vi tillför föremålen påverkar hur vi förstår dem, och berättar om dem.
Publiken bjuds in att diskutera: Utifrån något eller några föremål i samlingar – vilka metataggar saknas i era databaser?
Medverkande: Linnea Lundin, SHM, Karin Nilsson, SHM, Albin Larsson, RAÄ, Karin Glasemann, NM
15.00 Avslut på dagen

 


 
0
Tillbaka
KONTAKT
Program: Ulrica Löfstedt, Jamtli
ulrica.lofstedt@sverigesmuseer.se

Anmälan, boende och registrering:
Meetagain Konferens, 08 664 58 00 alt.  varmote2019@meetagain.se