Anmälan till

Skolriksdag 2021

Datum och tid
Konferensen äger rum digitalt den 26-27 april 2021.
Programmet startar den 26 april kl. 09.00 och avslutas ca. 16.00. Den 27 april startar programmet kl.09.00 och avslutas ca 15.30.

Medlem SKR
2800 kr exkl. moms. En anmälan gäller för en inloggning vid en dator. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar.
Fakturan skickas efter konferensen och utfärdas av Delegia AB. Alla avgifter är exkl. moms. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig. 


Ej medlem
3200 kr exkl. moms. En anmälan gäller för en inloggning vid en dator. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar.
Fakturan skickas efter konferensen och utfärdas av Delegia AB. Alla avgifter är exkl. moms. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig. 
Sista anmälningsdag
25 april 2021.

Anmälnings- och avbokningsvillkor
Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Information
E-post: konferens@skr.se, tfn: 08-452 70 00.