Måndag 4 oktober

BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning

Under en eftermiddag får du ta del av goda exempel där ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik inom byggandet. Fokus ligger på det goda (data)samarbetet mellan olika byggfaser.

Program måndag 4 oktober 13.00–16.00 (digitalt)

Vi reserverar oss för vissa ändringar i programmet.
 

Pass 1: 13:00 - 14:10

Moderator 
Pontus Bengtson, Customer Outcome Executive, Autodesk

Pontus är ingenjör i botten och har jobbat i samhällsbyggnadsbranschen hela sitt 25 åriga yrkesliv hos företag som Tyréns, WSP och Plan B. Pontus har, bland annat genom sitt mångåriga engagemang i BIM Alliance, modererat flertal konferenser och frukostmöte.
 

Spaning – så får vi bitarna på plats för obruten digitalisering

 

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance 
Svante Hagman, ordförande, BIM Alliance

 

Digitaliserat arbetssätt för alla – från arkitekt till hantverkare. Hur påverkas samarbetet?
 

Digitaliseringen möjliggör att samarbeta på helt nya sätt med alla aktörer där information kan förädlas istället för att stoppas i silos. Vilka blir effekterna om projektet bedrivs helt digitalt från början, hela vägen ut till hantverkarna? Hur sker samarbetet i en sådan värld? Vilka hinder överbryggas och vilka nya samarbetsproblem uppstår?
 

Johannes Ris, CTO - Virtual Design & Construction, Byggstyrning
 

Digitala tvillingar – värde och nyttor. Gemensamt arbete och deladkunskap bidrar till ekosystemet


Digital tvilling i förvaltning. Hur får man ihop den digitala representationen av byggnader - modeller, realtidsdata och affärsdata. Vilka är utmaningarna i att göra det på ett helt bestånd och vad krävs av organisationen för att hantera förändringar och kontinuerligt ajourhållande.

Sören Sandell, affärsutvecklare, Vasakronan
 

14:10-14:25 Fikapaus 
 

Pass 2: 14:25 - 16:00

 

Att tänka rätt från början: BIM, klimat och gestaltning


Klimatberäkningar bör göras i ett tidigt skede för att ge möjlighet till tidiga förändringar i konstruktionen. Den 1 januari 2022 beräknas den nya Klimatberäkningslagen träda i kraft, där alla nya byggnader ska klimatdeklareras i syfte att minska klimatpåverkan från byggskedet.

  • Vad är vinsten med att tänka rätt från början?
  • Vilken metod passar bäst i vilket skede?
  • Vilken information behövs och i vilken kvalitet?
  • Erfarenheter av olika program ihop med BIM
  • Vem klimatberäknar och när?

Karin Löfgren Ph.D. Arkitekt SAR/MSA, Träbyggnad- och Hållbarhetsstrateg AIX Arkitekter
Karin sitter även med i referensgruppen för Boverket inför deras genomförande av den nya Klimatberäkningslagen januari 2022.

Oscar Hårleman, MSA, ansvarig digitala analyser hållbarhet, AIX arkitekter och arbetar med bl.a. gestaltning, tidiga skeden och implementering av miljöfrågor i projektering. 
 

Praktisk stöd vid kravställande och hantering av information genom Nationella Riktlinjer.

Nationella Riktlinjer är en webbaserad portal som lanserades 1 sept 2021 som vägledning och stöd för dig och din organisation och kravställer digital information inom samhällsbyggnadsområdet. Mathias Schmidt Berglin ger praktiskt information om Nationella Riktlinjer och tillämpning av dessa inom SISAB  
 
Mathias Schmidt Berglin, SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB
 

Standardkartan - din vägledning till vad du i din yrkesroll behöver känna till 

 

Mikael Malmkvist, BIM Alliance

 

Panel - Samtal om BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning

Ett avslutande panelsamtal med dagens talare om hur vi går från gamla till nya arbetssätt och hur vi tillsammans skapar branschgemensamma arbetssätt över tid.

Anmäl dig!


20 september
Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess
Huvudtalare och panelsamtal ger dig inspiration och omvärldskoll under konferensens första halvdag. Här har du dessutom chans att träffa branschkollegor i Stockholm!


28 september
Datadriven utveckling i tidiga skeden
Här tar du del av många framgångsrika praktikfall om digitala processer och datadriven kunskap inom stadsplanering, bygglov och regional utveckling.


11 oktober
Obrutna informationsflöden från idé till förvaltning
Hur långt har vi kommit och vad krävs för att data och informationsmodeller ska kunna återanvänds och förädlas mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser?