Välkommen att anmäla dig till SFOG-veckan 2022


OBS! Individuell anmälan krävs av alla för att delta på SFOG-veckan.

Välj deltagarkategori nedan:

Deltagare som arbetar på sjukhusklinik

Digital medverkan


Deltagare som arbetar på en mindre mottagning, privatpraktik m m (ej sjukhusklinik).

Digital medverkan


Pensionär

Digital medverkan


Inbjuden talare/moderator

Fysisk medverkan


Anmälan för SFOG och OGU styrelse samt organisationskommittéen

Fysisk/Digital medverkan