Varmt välkommen till Prevents seminarier och webbinarier

Vi bjuder in till en serie kostnadsfria seminarier och webbinarier om arbetsmiljö som kommer att genomföras under året. Våra seminarier ges runt om i landet medan samtliga webbinarier sänds online via denna webbsida. Du behöver anmäla dig i förväg för att ta del av seminariet eller sändningen. 

Webbinarium 18 juni
Olika språk på jobbet – från barriär till brygga

När de anställda talar olika språk leder det till utmaningar, både socialt och säkerhetsmässigt, och arbetsmiljön påverkas. Men utmaningarna går att lösa. Välkommen till ett webbinarium med många goda exempel och användbara tips vid flerspråkighet på jobbet.

Brist på arbetskraft inom områden som bygg, transport och service har lett till ökat behov av utländsk kompetens. När människor från olika kulturer jobbar ihop leder det till dynamik, nya perspektiv och ökad kreativitet. Samtidigt ställer det nya krav på arbetsplatsen när många inte har svenska som modersmål. När inte alla förstår skyddsinstruktioner, rutiner och säkerhetsinformation ökar risken för olyckor. Det sociala samspelet mellan kollegorna kan också bli lidande, med risk för försämrat samarbete som följd.

Marie Nelson, lektor på institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, delar med sig av aktuell forskning om språk på arbetet och hur den kan tillämpas på arbetsplatsen. Du får bland annat veta hur man lär sig språk på bästa sätt, vilka svårigheter en medarbetare med annat språk kan uppleva och tips och goda exempel på hur man kan komma till rätta med utmaningarna – både för chef, HR och kollegor. Vi diskuterar också möjligheter med ny teknik, som till exempel översättningsappar och AI. Dessutom besöker vi några arbetsplatser inom skogs, bygg- och transportbranschen för att höra hur de arbetat för att överbrygga språkbarriärerna.

Webbinariet leds av Gabriella Kalteneckar, senior projektledare på RISE.

Anmäl dig nu

För vem?

Chefer, skyddsombud, HR och kollegor.

Var?

Webbinarium online 
Sändningen sker från denna webbsida. Lösenord till sändningen får du i din bekräftelse efter anmälan. Webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

När?

18 juni - kl. 09:00 - 10:00
Sändningen är ca 1 timme.
Koppla upp dig i god tid innan sändningen startar och se till att ljud och bild fungerar.


Marie Nelson

Lektor, institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet
Marie Nelson är lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Hennes forskning och undervisning handlar om flerspråkighet i arbetslivet, med fokus på arbetslivsinriktad språkundervisning och kommunikation på arbetsplatsen. Marie Nelson har studerat och arbetat på olika håll i världen, i bland annat Estland, Island, Kina, Tyskland och Ukraina.


Gabriella Kalteneckar

Senior projektledare, RISE och
moderator för webbinariet

Gabriella Kalteneckar är en marknadsekonom specialiserad inom strategisk affärsutveckling och arbetar som senior projektledare på RISE inom enheten Livslångt Lärande. Med bakgrund inom språk och humaniora kombinerar Gabriella sina kunskaper för att främja kompetensförsörjning och hållbar utveckling inom olika branscher, med fokus på projekt relaterade till dataspelsbranschen och digitalisering.


Johan Grönwald

Depåchef, Keolis
Johan Grönwald arbetar som Depåchef på Keolis, depå Fredriksdal, som är en av 3 depåer som förser Stockholms innerstad och Lidingö med busstrafik. Fredriksdal har ungefär 140 bussar och har cirka 475 bussförare och ungefär 50 personer som jobbar inom bussunderhåll (verkstad och service).


Johnny Rindebrandt

Regionalt Skyddsombud,
Byggnads Stockholm-Gotland

Johnny Rindebrandt samordnar Byggnads Stockholm-Gotlands arbetsmiljöarbete med att se till att alla rutiner fungerar kring skyddsombudsverksamheten. Han är även förhandlare och ombud i arbetsmiljöfrågor samt regionalt skyddsombud. Johnny har en bakgrund som snickare innan han blev ombudsman på Byggnads.


Royne Svensson

Arbetsmiljökoordinator, OHLA Sverige
Royne Svensson är en erfaren byggnadsarbetare och arbetsmiljökoordinator hos den svensk-spanska entreprenören OHLA Sverige som har uppdrag att bygga ut tunnelbanan vid Gullmarsplan i Stockholm. Han har lång erfarenhet som skyddsombud och har nyligen övergått till en tjänstemannaroll. 

Seminarier och webbinarier 2024

18 juni
Olika språk på jobbet – från barriär till brygga
Olika språk på jobbet kan leda till utmaningar, både socialt och säkerhetsmässigt. Men utmaningarna går att lösa. Välkommen till ett webbinarium med goda exempel och användbara tips vid flerspråkighet på jobbet!
Anmälan öppen
14 mars
Unga chefers arbetsmiljö
Att vara ung och chef kan vara utmanande. I detta webbinarium berättar forskarna Hanna Irehill och Christina Björklund om sina studier om unga chefer och den guide de tillsammans tagit fram. Dessutom samtalar de båda cheferna Jesper Wilhelmsson och Emma Ögren Johansson om hur det är att vara chef och vilka råd och erfarenheter de har.
Genomfört
Information om kommande seminarier och webbinarier publiceras löpande.  

Seminarier och webbinarier 2023

16 november
Forskarna förklarar: AI, automatisering och arbetsmiljö
Den nya tekniken innebär både möjligheter och risker, och genom rätt kunskap kan vi styra dess påverkan på vår arbetsmiljö och trivsel.
Vid det här webbinariet delar forskarna Carin Håkansta och Åsa Cajander med sig av erfarenheter och exempel från olika arbetsplatser.
Genomfört
25 oktober
Så bygger ni en stark säkerhetskultur – exempel från industrin
Att hitta säkra beteenden innan det inträffar en olycka, och att uppmuntra dessa beteenden i vardagen, är grunden för en säker arbetsplats. Om det blir tydligt för alla vilka våra viktigaste säkra beteenden är, och om de förstärks av både kollegor och chefer, så etableras vanor och tankesätt som genomsyrar verksamheten. Det bidrar till företagets säkerhetskultur.
Genomfört
8 juni
Webbinarie Hybridarbete – ett dilemma för chefen?
Undersökningar visar att många anställda uppskattar den flexibilitet det innebär att kunna välja mellan kontors- och distansarbete, men hur påverkas chefernas uppdrag och arbetsmiljö av hybridarbetet? Vilka utmaningar ställs ledarskapet inför, och vilka strategier finns för att navigera rätt?
Genomfört
25 april
Webbinarie Schyst på jobbet i besöksnäringen
I besöksnäringen är det alltid gästen som är i fokus. Men gästens guldkant på tillvaron är samtidigt vardag för den som arbetar på till exempel restaurang, kafé, hotell eller nöjesfält. En stor del av arbetet handlar om relationer, kommunikation och service. Både som chef och som anställd kan du vara med och förebygga och hantera olika problem som kan uppstå. 
Genomfört
16 mars
Webbinarie Arbetsanpassning inom industrin
Alla på en arbetsplats ska ha samma förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. På vårt webbinarium får du veta mer om hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsanpassning på ditt jobb. Webbinariet tar också upp Arbetsplatsdialogen – ett kostnadsfritt verktyg som ska hjälpa chefer och arbetsplatser att skapa en tillitsfull miljö där det blir naturligt att prata om ohälsa och anpassningar i arbetet. 
Genomfört
26 januari
Seminarie Arbetsanpassning - Värnamo
Lär dig mer om de nya föreskrifterna på området och få möjlighet att diskutera med andra deltagare på plats. Alla på en arbetsplats ska ha samma förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Under en förmiddag får du veta mer om de nya föreskrifterna om arbetsanpassning och hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsanpassning på ditt jobb. 
Genomfört
25 januari
Seminarie Arbetsanpassning - Göteborg
Lär dig mer om de nya föreskrifterna på området och få möjlighet att diskutera med andra deltagare på plats. Alla på en arbetsplats ska ha samma förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Under en förmiddag får du veta mer om de nya föreskrifterna om arbetsanpassning och hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsanpassning på ditt jobb. 
Genomfört
24 januari
Seminarie Arbetsanpassning - Helsingborg
Lär dig mer om de nya föreskrifterna på området och få möjlighet att diskutera med andra deltagare på plats. Alla på en arbetsplats ska ha samma förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Under en förmiddag får du veta mer om de nya föreskrifterna om arbetsanpassning och hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsanpassning på ditt jobb. 
Genomfört

Tidigare webbinarier

Du hittar inspelningarna från Prevents tidigare webbinarier om arbetsmiljö här: https://www.prevent.se/webbinarium (öppnas i nytt fönster).