Samarbeta

- att lära och lyckas tillsammans!

När du är rätt person på rätt plats och känner att du bidrar till helheten – då blir det roligt att jobba. Arbetsglädje kommer av arbetsskicklighet – en förmåga att fungera och bidra i grupp.

Välkommen på en föreläsning som får dig och din arbetsgrupp att förstå hur ni effektivt kan börja agera genom att bättre förstå er själva och er omgivning, och därigenom skapa en prövande, lärande och levande arbetsplats – eller som Christer själv uttrycker det: "Hur man går från att veta till att göra tillsammans".
 
Anmäl dig och din arbetsgrupp till föreläsningen, genom att klicka på någon av orterna!
Ingen lämnar en föreläsning med Christer Olsson utan nya ambitioner och mål. Christer levererar alltid en härlig blandning av kunskap, erfarenhet, humor och självdistans! .
- Lars-Eric Magnusson, teamchef, Skanska IT Nordic

Christer Olsson

Christer har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor, på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke, och inte minst till handling! 

Han är idag en av Nordens mest eftertraktade föreläsare och utbildare, med fokus på samspelet mellan organisationens struktur och kultur. Hans framgång ligger i att han talar om viktiga saker så att man förstår och sedan kan gå hem och göra skillnad  - med sig själv, sin relation eller organisation.