Møllerens inspirasjonsdag!

Torsdag 14 september 2017

Møllerens Inspirasjonspris – en ærespris som deles ut for første gang i 2017

På Inspirasjonsdagen vil vi i år for første gang dele ut Møllerens Inspirasjonspris. Dette er en ærespris som deles ut til en bransjeaktør eller person som har vært en god ambassadør for bransjen* og som i særlig grad har bidratt til nytenkning og inspirasjon.
 
*Med bransje så menes alle som jobber med kornbaserte produkter i uavhengige organisasjoner, bakeri, konditori, dagligvare, storhusholdning og industri.