Kurs - Det personliga ledarskapets 3 dimensioner

Utbildningen för dig som vill utveckla ditt ledarskap

Lär dig förstå hur man långsiktigt kan påverka inom ett område samt att inta
en position som opinionsbildare,
tongivande beslutsfattare och trovärdig kommunikatör.

Anmäl dig till kursen,
genom att klicka på orten till höger!