Våga tala inför folk

Under denna interaktiva utbildningsdag får du djupare insikt kring de känslor vi upplever i samband med prestationer inför andra, hur den påverkar vårt
agerande, hur du får till en bra start på din presentation så att du hela tiden ”är dig själv”!

Framför allt får du lära dig på vilket sätt du med olika psykologiska och praktiska verktyg kan hantera din oro inför ditt framträdande.
 
Anmäl dig till kursen, genom att klicka på det kurstillfälle du vill gå till höger!
No seminars in group, check the ID.

Jan Marcusson

Jan Marcusson är professor och överläkare, verksam vid Universitetssjukhuset i Linköping. Jan ansvarar för undervisningen om ”scenframträdande” för läkare vid Linköpings universitet och har under många år utbildat i hur man hanterar sin prestation under psykologisk press, som när vi talar inför folk.

Numera utbildar han även andra yrkeskategorier, med allt från artister till företagsledare, i konsten att hantera ångest/oro inför publika framträdanden eller presentationer. Tillsammans med skådespelaren Stefan Sauk har han skrivit boken ”Tala inför folk”.