Stressmysteriet

Vad är det som ligger bakom den sentida epidemin av psykisk o-hälsa? Ännu ett mysterium som behöver avtäckas. De flesta som blivit sjukskrivna är nämligen inte sjuka i egentlig bemärkelse.

Föreläsningen ger dig en hel del aha-upplevelser och en lång rad åtgärder som du kan ta med dig till din vardag och enkelt implementera i din organisation.
 
Anmäl dig och din arbetsgrupp till föreläsningen, genom att klicka på någon av orterna till höger!
Stockholm 18 september 2019 Stockholm 4 december 2019
No seminars in group, check the ID.

Clas Malmström

Clas Malmström är föreläsare, författare och legitimerad läkare. Han berättar om arbetsglädje på den goda arbetsplatsen, de som är båda hälsofrämjande och högpresterande. Han mixar fakta från idrottsmedicin och de senaste rönen i stressforskning med belysande anekdoter och erfarenheter från vardagspusslet.

Under föreläsningens gång uppmuntrar han deltagarna att avbryta honom och ställa frågor utifrån sina behov och önskningar. Han lämnar manuset för att ge klara och tydliga svar. Alla ska återvända hem med nya redskap i verktygslådan. Föreläsningarna bjuder inte bara på insikter och aha-upplevelser. De ger svar på frågan hur deltagarna ska göra för att anta utmaningar och tåla påfrestningar så att de går nöjda och stolta från en arbetsdag och längtar efter den där goa känslan nästa dag. De får verktyg för att må gott och nå sina uppsatta mål. De lär sig att genomföra åtgärderna – och njuta av resultaten.