Välkommen till registreringen för

nätverksträff för SKL:s jämställdhetsnätverk

Välj hur du vill delta i konferensen.

22 oktober 2019 - På plats i Stockholm

22 oktober 2019  - via webbsändning