Välkommen med din anmälan till

Regional brytningstid Tema 1Digitalt seminarium 18 november kl. 9-12
Organisationen bestämmer vilka som deltar

Anmälan till seminariet

Digital workshop/samtal 18 november kl. 13-16
Endast för de två föranmälda workshopdeltagarna

Anmälan till workshop/samtal