Välkommen till Hållbarhetsakuten

- ett digitalt event med prisutdelning och omvärldsspaningar

Tack vare Lidls kunder och Lidl Future Initiatives ska 11 miljoner kronor delas ut till projekt och initiativ som är kritiska för att påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. 

Den 20 november kommer vi att hylla de utvalda finalisterna i årets utlysning Hållbarhetsakuten samt utse det eller de projekt som får ta del av upp till 11 miljoner kronor.


Lidl Sverige välkomnar dig till detta digitala event där du även kommer få ta del av spaningar från Hållbarhetsakutens experter Victoria Voss Bignet, doktorand inom hälsosam och hållbar kosthållning på Stockholm Resilience Centre, Katarina Graffman, Fil Dr Kulturantropologi vid Uppsala universitet och Johan Jörgensen, grundare Sweden Foodtech.

Välkommen!
 

Vid frågor kontakta oss via utlysning@lidl.se.

Vad?

Prisutdelning för Lidl Future Initiatives/ Hållbarhetsakuten och omvärldsspaning för att påskynda omställningen till mer hållbart livsmedelssystem. 

Var?

Hemma i soffan, bakom skrivbordet, vid datorn eller på den plats som passar dig bäst för stunden. Se dock till att du alltid har god uppkoppling. 

När?

20 november 2020
Vi startar sändningen kl. 12:00
Slut kl. 12:50

Finalisterna

Klimatsmart Certifiering av Kollagring i Marken (Inkonova AB)

Test hur drönare med hjälp av AI gör det enklare för jordbrukare att mäta jordens kollagringsförmåga och till konsument skapa en klimatsmartsmärkt primärproduktion.

Dax för Brax – fiske som gynnar Östersjön (Race For The Baltic)
Test av nya metoder för kustnära fiske av brax och id för utveckling av nya konsumentprodukter och mer samverkan för att minska övergödningen av Östersjön.

Konkret cirkulärt livsmedelssystem (Renahav Sverige AB)
Test av cirkulärt system där matsvinn och sidoströmmar ersätter småfisk och soja som foder för lax- och fiskodling.

Boost – en bönbaserad ost (RISE)
Utveckling av en vegetabilisk ost baserad på den svenska åkerbönan vilken gör en mer diversifierad primärproduktion möjlig och mer hållbara alternativ på smörgåsen.

Naturbeteskött med virtuella stängsel (RISE)
Test hur virtuella stängsel kan minska stressen hos nötkreatur och möjliggöra regenerativt bete och naturvårdsbetning.

Svinn-labb (Rädda barnen)
Utbildning och kunskapsspridning om matsvinn bland barn, unga och vuxna, vilken skapar en lokal gräsrotsrörelse och ökar social hållbarhet.

Hållbar livsmedelsproduktion med frövitalisering
(Robust Seed Technology A&F AB)

Pilottest av frövitalisering direkt i primärproduktionen, för fler och friskare plantor på mindre yta och större volymer av hälsosam mat.

Ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn
(Saveggy AB och Lunds universitet)

Praktiska försök med ett alternativ till skyddsplast på gurka som är ätbart och kan ersätta plastförpackningar runt frukt och grönsaker.
Omröstningen är stängd men du kan fortfarande se bidragen nedan.

Se alla bidrag

Experterna

Victoria Voss Bignet

Doktorand inom hälsosam och hållbar kosthållning Stockholm Resilience Centre

”Mitt hjärta klappar för sådant som tar ett helhetstänk kring hälsa och hållbarhet. Hur skapar vi system där vi kan äta nyttigt och hållbart men samtidigt varierat och gott?”

Katarina Graffman

Fil Dr Kulturantropologi, Uppsala universitet
 

”För att vi ska uppnå hållbarhet måste den breda massan förändra sitt beteende. Hur hittar vi sätt att få fler att agera och påverka gruppers beteenden snarare än individers?”

Johan Jörgensen

Grundare Sweden Foodtech
 

”Vi vet att om 10 år kommer det mesta att ha förändrats när det gäller hur vi framställer och konsumerar mat. Hur kan kombinationen av data, internet och innovation göra att vi kan äta både godare, mer hållbart och billigare?”

 

Om Lidl Future Initiatives / Hållbarhetsakuten

Genom Lidl Future Initiatives ger Lidl Sverige stöd till hållbarhetsprojekt som löser utmaningar utanför den egna verksamheten. Det sker genom utmaningsdrivna utlysningar och tävlingar (Challenge Awards).

Pengarna har Lidls kunder bidragit till genom en prishöjning på plastbärkassar 1 juni 2018 till 30 april 2020 som ett initiativ för att minska konsumtionen av plast. Hela prishöjningen på 50 öre exklusive moms har oavkortat gått till Lidl Future Initiatives för finansiering av hållbarhetsprojekt i Sverige utanför den egna verksamheten.  

För mer informtion: https://www.lidl.se/hallbarhetsakuten