VÄLKOMMEN ATT STÄLLA UT!

SSAS årsmöte 2021 blir digitalt!

Då den pågående pandemin och det hårda trycket på sjukvården gör det mer eller mindre omöjligt att genomföra ett fysiskt möte har SSAS beslutat att genomföra årets möte helt digitalt 22-23 april. Det betyder att deltagarna kommer ta del av programmet i grupper på klinikerna eller individuellt.

E-monter
Som utställare har man en egen monter som man fyller med de budskap man vill förmedla med fasta och rörliga bilder, texter och möjligheter till att chatta med deltagarna eller ha individuella möten. I en speciell bank kommer du som utställare kunna lägga upp korta presentationer eller case studies som deltagarna kan ta del av under mötet eller senare då hela plattformen kommer ligga uppe för att deltagarna ska kunna ta till sig den informationen de inte hann med under årsmötesdagarna i efterhand. 


Topprogram
Programmet kommer att bli minst lika intressant som tidigare år och huvudtemat kommer vara Axelns och Armbågens Instabilitet och huvudtalare kommer vara professor Adam Watts från Wrightingon i UK och professor Olivier Verborgt från Antwerpen i Belgien. Tillsammans med många fler intressanta internationella och Svenska talare. Interaktiva frågestunder med talare och andra specialister kommer att arrangeras digitalt under ledning av våra moderatorer. Hela programmet kommer finnas klart inom kort..

En chans att träffa nya och befintliga kunder
Om du är intresserad vill vi gärna berätta mer om konceptet. Mycket är nytt för många av oss och det skapar nya möjligheter att träffa nya och gamla kunder och kontakter som kan vara svåra att få träffa öga mot öga just nu. Redan nu så har man dragit erfarenheter som bland annat visar att ett digitalt möte lockar fler deltagare än det fysiska mötet då man inte behöver resa och vara borta helt från arbetet.
Hör av dig till mig så berättar jag mer!

Utställare med E-monter, så här fungerar det:

  • I sin monter kan utställaren lägga upp logos, bilder, videos och texter.
  • Under öppettiderna (preliminärt 9-17) kan man chatta med alla besökare som kommer till montern.
  • Möten kan förbokas i mellan utställare och deltagare.
  • Alla som kommer till montern registreras och kan följas upp (ett godkännande från deltagaren behövs).
  • Deltagarna hittar montrarna under fliken utställare och på seminariesidorna där monterentréerna är synliga. Där kan logos med korta budskap locka till besök.
  • En teknisk support för utställarna finns tillgänglig under förberedelsetiden och genomförandet.
  • Ca 8 veckor innan kommer information om monterproduktion med tekniska fakta sändas ut. Vi kommer ta in ert material digitalt och ”bygga” montrarna åt utställarna.
  • Som en extra möjlighet erbjuds utställare att lägga upp en kort video i vår ”presentationsbank” dit deltagarna kan logga in och titta när de önskar under möten men också flera veckor efteråt.
  • Digitalt inbjudningsmaterial som utställare kan använda när man bjuder in kunder till möten levereras i god tid innan mötet.

Deltagaravgift utställare:


12.900:- exklusive moms per monter. Bokas genom Bosse Magnusson. bo.magnusson@travekoscandinavia.se eller 0703323390.

12 montrar är redan bokade och vi tar som mest emot 18 utställare. Ett huvudsponsorskap finns ledigt.

I det ingår förutom ovan beskrivning ett seminarium i det vetenskapliga programmet. Är ni intresserade kontakta Bosse.

När, var och av vem?

Datum: 22-23 april 2021
Plats: Digitalt

Arrangörer: Traumasektionen NU-sjukvården/Trollhättan
Organisationskommitténs ordförande: Thomas Berglund

Kontakta oss idag!

Hör av dig till mig så berättar jag mer!

Bosse Magnusson bo.magnusson@travekoscandinavia.se eller 0703323390.