Program måndag 20 september

Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess

Välkommen till Stockholm eller se webbsändningen!

 

I den första delen av Arbeta smart inom planering och byggande 2021 lyssnar du till huvudtalare och experter som ger dig inspiration och omvärldskoll inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Denna eftermiddag har du chans att träffa branschkollegor i Stockholm. Antalet platser i lokalen är begränsat så att vi ska kunna mötas tryggt. Vi webbsänder också så att du kan delta på distans.

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning. Genom smart digitalisering kan vi effektivisera processerna, korta ned handläggningstiderna, få medskapande invånare och bygga hållbara städer och samhällen.
 
Den 20 september får du inspiration inom området, nutids- och framtidsspaningar och exempel på strategier och ledarskap för att främja utvecklingen av en digital samhällsbyggnadsprocess. Programmet riktar sig till alla med intresse för digitalisering inom planering, byggande och förvaltning.

Klara talare
Program måndag 20 september kl. 13.00–16.00


Moderator: Viktor Ginner, till vardags redaktör för omvärldsbevakning på Svensk byggtjänst
Viktor är utbildad journalist med bakgrund på såväl kvällstidning som lokalpress. Han har skrivit mycket om exempelvis stadsplanering och olika typer av utbyggnadsprojekt. På Svensk Byggtjänst skriver han artiklar och gör webb-TV. Viktor programleder också Snåret  en podcast om den snåriga byggprocessen.

Här presenterar vi klara talare. Programmet uppdateras med tider i augusti. 
 

Digitalisering och techbranschen som möjliggörare

Sverige har de bästa av förutsättningar för att vara ledande inom digitalisering och förnyelse i samhället i stort, inom näringslivet och i den offentliga sektorn. Digitaliseringen är idag en av de starkaste förändringsfaktorerna som driver samhällsutvecklingen framåt. Men mycket återstår att göra för att Sverige ska nyttja digitaliseringens fulla potential.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen (snart TechSverige)
Åsa Zetterberg är sedan 2019 förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen inom Almega. Hon har tidigare arbetat bland annat som sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner och som Chief Digital Officer för regeringen.
 

Omvärldsspaning – digitalisering i samhällsbyggnadssektorn

Vad händer inom området? Vilken ny spännande teknologi har dykt upp och hur används den idag? Vår moderator Viktor Ginner gör ett svep och reflekterar. 

Viktor Ginner, moderator
 

Digitala tvillingar av städer

Anders Logg är professor i beräkningsmatematik och föreståndare för Sveriges nationella center för utveckling av digitala tvillingar av städer – Digital Twin Cities Centre vid Chalmers. I sin presentation ger han en bild av arbetet inom digitala tvillingar av städer i Sverige och lyfter både intressanta tillämpningsexempel och forskningsresultat.

Anders Logg, föreståndare, Digital Twin Cities Centre vid Chalmers

Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen

Det pågår många projekt och initiativ kopplade till digital tvilling i samhällsbyggnadsprocessen, i Sverige och internationellt. Många av dessa fokuserar på digital tvilling för städer. Det finns sannolikt behov av kompletterande insatser utöver de satsningar som nu pågår, och ett behov av samordning av större initiativ i Sverige. Begreppet digital tvilling har potentialen att vara nästa steg i det digitaliserade samhället och har stor potential att vara länken i det så kallade obrutna informationsflödet. Med detta som bakgrund startade Smart Built Environment en förstudie benämnd Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen. Här tar du del av viktiga resultat och rekommendationer från förstudien. 

Andreas Ask, senior projektledare och projektpartner, E&A Development AB och projektledare för Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen, Smart Built Environment 

 

Ledarskap för digital omställning – "lightning talk"

Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö kommun

Cecilia Lejon är kommundirektör i Värmdö kommun sedan januari 2021. I tidigare uppdrag har hon framgångsrikt drivit förändringsarbete och digitalisering. Hennes arbete har bland annat uppmärksammats med Vinnovas innovationspris för utveckling av offentlig sektor 2016, Guldlänken 2017 samt en nominering till Årets Digitaliseringsledare 2018. Som förvaltningschef i Trelleborgs kommun vände Cecilia upp och ner på vedertagna sanningar om socialtjänstens uppdrag och förutsättningar med hjälp av AI och stort mod. Cecilia har även erfarenheter från privat sektor då hon har jobbat som senior konsult inom Pwc.

På konferensen delar hon med sig av sina erfarenheter på tema ledarskap för digital omställning.
 

Ledarskap för digital omställning – "lightning talk"

Anders Rydén, Lantmäteriet

Anders Rydén har 30 års IT- och verksamhetserfarenhet inom olika branscher. Han har arbetat med alla delar av en verksamhet, från IT-drift till affärsmodeller, varit IT-konsult och drivit eget bolag. Idag arbetar han med innovation på Lantmäteriet.
Anders har arbetat i framkant med förändring inom verksamhet och IT de senaste 15 åren – i roller som chef, chefsarkitekt verksamhet, chefsarkitekt IT, utvecklingschef, projektledare, strateg och konsult. Inom Lantmäteriets projekt Smartare samhällsbyggnad har Anders ansvarat för material och innehåll till utbildningssatsningen Våga vara digital. 


På konferensen delar han med sig av sina erfarenheter och tankar om ledarskap för framgångsrik digitalisering.

Anmäl dig! 

28 september
Datadriven utveckling i tidiga skeden
Här tar du del av många framgångsrika praktikfall om digitala processer och datadriven kunskap inom stadsplanering, bygglov och regional utveckling.


4 oktober
BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning
Här presenteras goda exempel där ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik inom byggandet. Fokus ligger på det goda (data)samarbetet mellan olika byggfaser.


11 oktober
Obrutna informationsflöden från idé till förvaltning
Hur långt har vi kommit och vad krävs för att data och informationsmodeller ska kunna återanvänds och förädlas mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser?