Måndag 11 oktober

Obrutna informationsflöden 
från idé till förvaltning

Hur långt har vi kommit och vad krävs för att data och informationsmodeller ska kunna återanvänds och förädlas mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser? Det blir du klokare på under detta webbinarium.

Program måndag 11 oktober 12.00-15.00 (digitalt)


Programmet är under utveckling och uppdateras löpande med klara talare. I slutet av augusti kommer programmet att kompletteras med tider.

 
Moderatorer:
Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige
Jenny Carlstedt är digitaliseringsstrateg på Sweco och expert inom smarta samhällen och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Sedan 2020 är hon också styrelseordförande inom Geoforum Sverige. Jenny har erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor, och har god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitalisering i samhällsbyggnadssektorn.
 
Lars Lidén, BIM Alliance  
Lars Lidén arbetar på Meta med strategier för BIM- och informationshantering i förvaltning och projekt. Han har lång och bred erfarenhet från fastighets- och byggbranschen genom sin bakgrund som utvecklingschef, chef för projektenheten och hållbarhetschef på Specialfastigheter Sverige AB samt konsult på AB Jacobson&Widmark (WSP). Lars är också engagerad inom BIM Alliance verksamhet.
 
 

Är mjukvara lösningen på alla våra bekymmer?

Många organisationer i Sverige ligger långt framme i sin planering av digitalisering och vad man vill utveckla. Men när man ska gå från ord till handling stöter man ofta på hinder. Detta leder till frustration, digitala glapp, utmaningar, missade möjligheter med mera. Vi delar med oss av vår syn på hur samverkan med mjukvaruleverantörer både kan hjälpa och stjälpa i arbetet med digitalisering och obrutna informationsflöden. Pontus och Oscar kommer att ge dig ett antal små redskap som du kan använda redan imorgon för att öka samverkan med just dina leverantörer.


Oscar Monell, Customer Success Manager, Esri Sverige
Oscar Monell är utbildad samhällsgeograf och GIS-expert med lång erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Idag arbetar Oscar med att hjälpa organisationer att få så stor nytta som möjligt av programvara för geografisk analys och insikt.

Pontus Bengtson, Customer Outcome Executive, Autodesk
Pontus Bengtson har jobbat många år i branschen med allt från att projektera till att driva utveckling på ledningsnivå. Pontus har länge varit involverad i branschutvecklingen genom BIM Alliance och Smart Built Environment.

 

Mot obrutna informationsflöden från idé till förvaltning i Karlskrona


Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt, Karlskrona kommun
Babacar Ndene Ndiaye, GIS-samordnare, Karlskrona kommun

 

Nationell strategi för en samhällsbyggnadssektor med samsyn

Projektet ”Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation” är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environments temaområde Informationsinfrastruktur. Visionen för denna gemensamma strategi som tagits fram är en samhällsbyggnadssektor där samsyn råder kring vad som ska prioriteras avseende standardisering för att främja en effektiv informationshantering. Projektet har arbetat fram en strategi som utöver ett ramverk för kommande strategiperioder också innehåller förslag till ett antal projekt som skulle genomföras. Projekt som alla syftar till att skapa en gemensam informationsstruktur med maximal brukarnytta.

Anna Neidenström, Specialist Digital Projekthantering & BIM, Trafikverket


 

Anmäl dig!


20 september
Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess
Huvudtalare och panelsamtal ger dig inspiration och omvärldskoll under konferensens första halvdag. Här har du dessutom chans att träffa branschkollegor i Stockholm!

28 september
Datadriven utveckling i tidiga skeden
Här tar du del av många framgångsrika praktikfall om digitala processer och datadriven kunskap inom stadsplanering, bygglov och regional utveckling.


4 oktober
BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning
Här presenteras goda exempel där ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik inom byggandet. Fokus ligger på det goda (data)samarbetet mellan olika byggfaser.