Talare

Talare publiceras löpande - håll utkik efter ny information!

Talare - mainstage

David JP Phillips

16 mars

David är en internationell talare, författare, coach och global auktoritet på presentationsteknik och kommunikation. Han blev känd efter hans första TEDx Talk ”How to Avoid Death by Powerpoint”, som nu är den mest visade föreläsningen om Powerpoint i världen med fler än 2 miljoner visningar.
Han följde upp detta med sitt andra TEDx talk ”The Magical Science of Storytelling” som nu är det näst mest visade klippet inom Storytelling i världen. För sitt tredje TEDx Talk "110 Steps of Excellence" analyserade han 5000 talare från hela världen. David ville bli först i världen på att analysera och förstå vad det är som gör en enastående talare enastående. 

En proffsig presentation

Hur bygger ett proffs en presentation? Lär dig modellen som David JP Phillips skapat och använder för att bygga sina tre TEDx-talks som näst efter Hans Rosling är dom mest visade med 9 miljoner visningar.

Mattias Ribbing

16 mars

Mattias brinnande intresse för pedagogik och lärande fick Mattias att börja träna sin hjärna aktivt och efter 10 månaders minnesträning ställde han upp i SM i minnessport och vann guld, en bedrift han upprepade ytterligare två gånger. Internationellt har Mattias uppnått den officiella titeln stormästare i minne (Grandmaster of Memory). Han har skrivit fem böcker, bl a vägen till mästarminne och vägen till maxade betyg och är en uppskattad föreläsare både nationellt och internationellt.

Hjärnan och lärandet – Nya verktyg för välmående och prestation i en digitaliserad vardag
 
Här bjuds du på en fartfylld föreläsning med nya infallsvinklar om hur hjärnan fungerar i vårt digitala informationsklimat. Du kommer att få med dig en rad enkla verktyg som hjälper lärandet, minskar stressen och ökar din mentala uthållighet.
  I sina digitala föreläsningar sticker Mattias ut med sin knivskarpa pedagogik, levererad med värme och en härligt underhållande stil. Han bjuder på en inspirerande resa in i din egen hjärna, som ger dig helt nya perspektiv på hur du framgångsrikt navigerar bland nya strategier för lärande och fokus i en digitaliserad skolvardag.
 

Anna Sterlinger Alring

17 mars

Anna är lärare sedan 2002, nu verksam på Glömstaskolan i Huddinge och på Gothia Kompetens.  Hon driver företaget Sterlinger Utbildning där hon bland annat skriver litteratur till lärare och föreläser och modererar. Hon sitter även med i styrelsen för Lärargalan, och har under 6 år drivit Anna och Philips Lärarpodcast som nu kommer ut som bok.

Vad är det som gör riktigt skickliga lärare? 
 

Genom att intervju över 300 lärareunder 6 år med Anna och Philips Lärarpodcast håller de nu på att göra podden till en bok. 
 I framgångsfaktorn - så gör skickliga lärare, summerar de och belyser de som gör en riktigt skicklig lärare. Anna kommer att dela med sig av boken och det som lärarna sagt och gjort i en föreläsning. Vad är egentligen dessa lärare gör, som leder till framgång i klassen?  

James Nottingham

17 mars

James Nottingham is creator of the Learning Pit, the author of 10 books about teaching – seven of which are translated into Swedish – and a sought-after keynote speaker. He spent many years working as a teacher and leader with students aged 3-19 in the UK before creating the company Challenging Learning, now employing 25 staff in six countries, including Sweden. ​
 James is a Fellow of the Royal Society of Arts, an award granted for making outstanding achievements to social progress and development; and is included in the Future 500, a “definitive list of the UK’s most forward thinking and creative innovators”.

Let’s talk about learning

Learning is our focus. Whether we work in preschools, schools or gymnasiums, our main task is to help students learn.  But how do we know when students are learning a lot and when they’re learning just a little? Indeed, can we even recognise ‘learning’ at all – or is it all too often confused with ‘doing’?
 When John Hattie wrote Synligt lärande (2014), he recommended that we use ‘effect size’ to decide who was learning and who wasn’t. He showed an effect size of 0.40 meant ‘good’ learning whereas anything less than that meant less-than-average learning. This helped some of us, but for many it created too many questions: what does 0.40 even mean? Does it apply to all age groups? Can it even be relevant to the Swedish context, or is it only useful in the Anglo-Saxon world? Also, somewhat awkwardly, many meta-analyses showed the millions of children around the world who don’t attend school (for religious, economic, geographical, or reasons of ill-health) still make progress in the region of 0.20 effect size. So, it seems a lot of learning is purely down to growing up and not so much to do with schooling!
 So, what are the alternatives? Which frameworks should we use, and how should we talk about and recognise learning? These will be the questions that James Nottingham explores in his keynote.

Talare - valbara pass

Helen Larsson 


Helen arbetar som speciallärare på en grundsärskola i Jönköping. Hon är även IKT-pedagog för F-6, både grundskola och grundsärskola. I undervisningen använder Helen ett digilogt arbetssätt där iPads och interaktiv tavla är naturliga delar av undervisningen. Finalist i Guldäpplet 2021.

Det digiloga klassrummet

Vad innebär det att arbeta digilogt? Helen kommer att ge en kort bakgrund till hennes digiloga arbetssätt som har sin grund i Universell design för lärande, UDL. Helen arbetar med en redan från början anpassad undervisning för att alla elever ska känna sig inkluderade, delaktiga och att de lyckas. Föreläsningen innehåller flera konkreta exempel från Helens digiloga undervisning där de digitala verktygen är lika naturliga som de analoga.

Lars Gustafsson


Lars är en uppskattad föreläsare, prisbelönt rektor och erfaren fortbildare inom bl a ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Med avstamp i de processer som pågår dagligen i verksamheten blir Lars budskap relevant på riktigt, inte något som man gör för att ha ryggen fri! Av alla externa personer som vi på Skolpartner samarbetat med genom åren är Lars den som genomgående får högst betyg av deltagarna, så missa inte chansen att ta del av Lars kloka tankar.

Ledarskapa, medarbetarskap och tillsammansarbete
- För dig som leder processer, kollegor och team i förskola och skola

Barn och elever som mår bra, når sina egna och utbildningens mål, är vårt gemensamma uppdrag från förskola till högskola, oavsett om vi är förskollärare, fritidspedagoger, lärare, arbetslagsledare, förstelärare, rektorer, skolchefer eller huvudmän. För att lyckas med uppdraget krävs det ett medskapande ledarskap som utvecklar medarbetarskap och till-sammansarbete. Som ledare styr du med syfte och mål och du leder med HUR:et. 

Grunden för allt ledarskap handlar om att sätta mål, planera, följa upp och prioritera. Som ledare är du navet i förskolans och skolans arbete. Hjulet består av alla de människor och intressenter som du är till för och behöver samverka med. En framgångsrik ledare arbetar med människor för människor. 

Följ med på en HUR-resa i konsten att LEDARSKAPA MEDARBETARSKAP OCH TILLSAMMANSARBETE så att barn och elever mår bra, når sina egna och utbildningens mål.

Maria Franzen

 

Maria Franzen är grundskollärare 1-7 och arbetar på Lindbackens skola i Uppsala som förstelärare. Maria har under många år arbetat som föreläsare och fortbildat pedagoger i bland annat programmering. Maria är utbildad Apple teacher samt Apple professional Learning specialist.
Maria har också arbetat med att utveckla och designa undervisningen med digitala tekniker och verktyg. Som en del i detta utvecklingsarbete har Maria arbetat med design för lärande för att skapa värdeskapande lärande som på ett naturligt sätt flätar samman flera av skolans ämnen. Maria vann, tillsammans med sina elever Webbstjärnans skoltävling 2015 och 2017 och fick Webbstjärnans lärarpris 2017 och 2015 fick hon priset ”Årets pedagog”.

Design för lärande med digitalt förhållningssätt
 
Hur kan vi i skolan designa undervisning för våra elever så att den känns meningsfull, berikande och viktig utifrån vårt uppdrag i läroplanen att utveckla demokratiska medborgare, elevernas förmågor och kunskaper samt ett livslång lärande?
 
Med utgångspunkt i designtänk kring undervisning kommer Maria att berätta hur hon arbetar med värdeskapande lärande, differentierade undervisning och digitala verktyg. Där digitala resurser och lärmiljöer möjliggör samarbeten långt utanför skolans fysiska värld genom pedagogiska idéer utifrån entreprenörskap, livslångt lärande och hållbar utveckling.

Patricia Diaz

 

Patricia Diaz är doktorand på KTH med inriktning mot lärarutbildning och digitalisering. Hon är i grunden legitimerad gymnasielärare i engelska och spanska och har under de senaste 10 åren föreläst frekvent i Sverige och Finland med utgångspunkt i sina böcker om hur man kan arbeta formativt och språkutvecklande med stöd av digitala verktyg. Hon har skrivit tre böcker om hur man kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen och är under våren 2022 aktuell med ett kapitel i en antologi om digitala didaktiska dilemman. År 2021 tilldelades hon Guldäpplets Jubileumsutmärkelse med motiveringen ”för spridning och inspiration kring undervisning och lärande med digitala verktyg”.

En elevaktiv och formativ undervisning

Med utgångspunkt i skolforskning, skolans styrdokument och rubrikerna flipped classroom, no hands up, all hands up och gamification ger Patricia  exempel på övergripande tankar, metoder och tekniker som i kombination med digitala verktyg kan användas för att stimulera till ett mer aktivt deltagande i undervisningen.

Johan Klavins

 

Johan Klavins arbetar till vardags som kommunövergripande IT-pedagog i Hultsfreds kommun och sedan 1 december halvtid som verksamhetsutvecklare på Hultsfreds kommuns e-utvecklingskontot. Hultsfreds kommun har jobbat i O365 sedan 2015 och i Microsoft Teams sedan det släpptes. Johan håller regelbundet utbildningar i O365 och Teams och har god kännedom om hur man kan strukturera upp sina Teams för att få ett bra kommunikationsflöde. Johan är MIEE (Microsoft Innovative Education Expert) sedan flera år tillbaka och har även en certifiering som MCE (Microsoft Certified Educator).

Varierad skärmvisning i din distansundervisning

Att undervisa eller föreläsa digitalt kan kännas svårt eftersom programmen som oftast används är begränsade när man som lärare vill dela en presentation eller sin skärm. Det kan ju funka till en början men efter ett tag kan man som både lärare och elev känna att det vore trevligare och mer stimulerande om man kan få en mer varierad upplevelse även i en digital undervisningssituation. I den här föreläsningen kommer du få ta del av hur du kan använda gratisprogrammet OBS-studio för att skapa en känsla av en riktig livesändning istället för bara ett digitalt möte. Johan kommer att visa hur OBS fungerar tillsammans med Microsoft Teams samt hur du skapar olika scener som du enkelt kan växla mellan under lektionens gång.

Ulrica Elisson

 

Ulrica Elisson jobbar som förstelärare med uppdraget tillgängliga och stödjande digitala lärmiljöer och undervisar på mellanstadiet men har även ett uppdrag som digitaliseringsutvecklare för grundskolan i Leksands kommun. Hennes roll där är att stödja pedagogerna för att få en likvärdighet i  klassrummen, men även här hur man med hjälp av digitala verktyg kan ge eleverna en stödjande digital lärmiljö. Hon jobbar med ett differentierat och motiverande arbetssätt samt digitalt och kreativt lärande i sin undervisning. Hon har även skrivit boken Escape Room i undervisningen tillsammans med Camilla Askebäck Diaz. Ulrica är vinnare av Guldäpplet 2021.

Varför escape room i undervisningen? 

Ulrica berättar om varför hon arbetar med escape room i sin undervisning och hur det motiverar och engagerar eleverna. Hon visar även på hur olika escape room kan vara uppbyggda och berättar om mervärdet att använda sig av detta inlärningssätt med eleverna. Ulrica visar kort hur man skapa ett escape room i Google Formulär.

Simon Hjort

 

JSimon är lektor vid Linköpings kommun och har en bakgrund som gymnasielärare. Han är författare till böckerna Effektiv undervisning, meningsfullt lärande och Från tyckare till tänkare – Effektiva undervisningsstrategier och har en lång erfarenhet av att föreläsa, utbilda och handleda lärare och rektorer. Simons expertområden är skolutveckling och undervisningsförbättring.

Differentierad undervisning

Elever kommer med olika förkunskaper och behov till skolan vilka utgör en central utgångspunkt för lärandet.  Att designa en undervisning som stimulerar och stödjer alla elever utifrån sådana skillnader är en av de stora utmaningarna i läraryrket. Passet fokuserar på varför differentierad undervisning är betydelsefullt, vad det innebär samt konkreta strategier/exempel på hur läraren kan tänka och göra i praktiken. 

Malin Broberg

 

Malin är legitimerad grundskollärare 4-9 i ämnena svenska, SO och engelska, coach, förstelärare, föreläsare och utbildningskonsult inom IKT. Med över 20 års erfarenhet som lärare har hon arbetat på skolor i Salem, Botkyrka, på Fredrikshovs slotts skola och nu på Pops Academy i Stockholm. Malin brinner för kreativa lärprocesser som ger fördjupat lärande och att med hjälp av digitala verktyg ge elever med olika behov och förutsättningar möjlighet att lyckas.

En inblick i klassrummet

Malin delar med sig av konkreta exempel på hur hon använder sig av digitala verktyg i sin egen undervisning. Malin och hennes elever använder sig av iPads. Under passet visar Malin olika hjälpmedel, bildnotering som ökar läsförståelsen, greenscreen och Clips för att väcka intresse och motivation för olika moment mm. Fokus ligger på de appar och funktioner som redan finns inbyggda i en iPad. 

Lars Lingman

 

Som enhetschef för enheten Livslångt lärande på RISE leder Lars arbetet med tillämpad forskning, uppdrag, processer och innovation kopplat till lärande och utbildning. Lars leder även RISE kompetensplattform Digitalisering och Lärande som är en långsiktig strategisk satsning på området där bland annat projekten IoT Hubb Skola, InClubit360 VR, Test & Demomiljön VIGEO och Partnerskap skola återfinns. Lars har lång erfarenhet av arbete med innovation, lärande och digitalisering. Han har varit verksam som skolledare, som ledare på skolhuvudmannanivå och innan RISE arbetade Lars på Skolverket med inriktning mot digitalisering och förändringsledning.

Internet of things och Virtual reality i skolan – varför då?
 
Kan Internet of Things och Virtual reality-teknik verkligen tillföra värden i skolan kärnuppdrag – undervisning och lärande? På den här sessionen kommer Lars att berätta om hur RISE har undersökt möjligheter och utmaningar med dessa tekniker och vilka överraskande resultat de funnit. Som exempel kommer Lars berätta om två tillämpade forskningsprojekt– Lärares rörelsemönster och InclubIT360. I Lärares rörelsemönster används Internet of Things-teknik för att registrera lärares rörelse under en lektion som ett underlag för lärarens professionsutveckling. InclubIT360 är ett projekt där RISE tagit fram en lösning för att livestreama en lektion till elever med VR glasögon som befinner sig på annan plats. Till exempel kan tekniken användas för att träna hemmasittande elever inför klassrumssituationen. Har dessa tekniklösningar några positiva effekter? Vilka utmaningar finns, bland annat kring integritet och säkerhet? Hur kan de utmaningarna hanteras?

Magnus Johansson

 

Magnus Johansson växte upp på den svenska västkusten men har de sista 20 åren bott i Norge. Han har en lärarutbildning, innom matematik och naturkunskap, från Karlstad och har kompletterat denna med en mastergrad inom “ICT supported learning” på OsloMET. Magnus har över 20 års erfarenhet med skola och IKT och från och med hösten 2021 är han educational lead i Advanias skolavdelning i Norge. Han är certifiserad inom Google, Microsoft och Apple och har därmed god översikt över hur IKT används i skolan. Hans motto är “det handlar inte om att använda IKT mest möjligt men bäst möjligt”.

Google Arts and Culture 

I detta pass kommer vi att se hur du kan arbeta med Google Arts and Culture i olika ämnen. 
Vi går in i ett museum virtuelt, hur konst är knutet till historiska händelser och kända personer samt vilka konstnärer som är representerade och vilka olika medium som finns. 
Det blir självklart en rundtur för att de på de olika digitala spelmöjligheter som finns i programmet. Detta gillar eleverna.  
Till slut, vilken konstnär är du mest lik? Genom att ladda ner appen så får du reda på det.

Stojanka Drinic

 

Rektor på Östermalmsskolan i Stockholm. Arbetade tidigare som biträdande rektor på Nya Elementar under många år. En förändringsledare med tillit som stark bas i sitt ledarskap, som ser möjligheter i alla sina ledarskapssituationer i skolan med ett kritiskt öga. Utsågs till ”Årets digitaliseringsskolledare” på Skolledargalan år 2020.

Tillitsfullt ledarskap – från detaljstyrning till ökat engagemang

Världen ändras hastigt omkring oss. Stojankas föreläsning handlar om hur vi i denna snabba föränderliga värld vi lever i kan ha en tydlig vision, ett lugn när vi reflekterar och om hur vi driver digital transformation på skolan. På vilket sätt kan den svenska skolorganisationen öka sin innovation, effektivisering samt digitalisering av den egna verksamheten? Vilka möjligheter ger digitaliseringen och vad är viktigt att tänka på när det gäller skolans WHY, vision och de mentala tankemodellerna inom hela organisationen. Hon visar också på en struktur som kan användas för att bygga en organisation uppdelat på ett enkelt sätt.

 • Varför ska svensk skola förändra sig om alla medarbetare är nöjda och meritvärdena är höga i den egna organisationen?
 • På vilket sätt ställer det krav på framtidens ledarskap i svensk skola?
 • Vad är viktigt för att lyckas med att skapa en arbetskultur med en ”lära sig att lära” baserad arbetsplats?
 • Hur transformerar vi ledarskapet ihop med våra medarbetare mot förändringsledning som innehåller självledarskap med en tydlig vision, transparens och en kultur på arbetsplatsen som gynnar utveckling?


Passet arrangeras i samarbete med preparus.se 

Johan Lindström

 

Johan har en bakgrund som lärare inom ma/NO/teknik och Idrott & hälsa samt som skolledare och är nu utbildningsansvarig på Advania Skolpartner. Johan är en uppskattad föreläsare inom många olika områden och har även en bakgrund inom elitidrott, både som aktiv och tränare, något som ofta märks då han tar med sig exempel från idrotten in i skolans värld. Uppväxten på Åland har skapat ett intresse för skolfrågor på nationell nivå kring frågor som t ex ledarskap, kvalitet, likvärdighet mm.

Skolfrånvaro

I det här passet berättar Johan om vad han ser i Skolsverige i stort som påverkar elevernas närvaro/frånvaro i skolan samt varför det är viktigt att vi påbörjar en förändring inifrån, d v s utifrån de personer som jobbar i skolan idag. I Skolsverige sitter många och väntar på att någon utifrån, t ex politikerna, ska lösa skolans utmaningar och problem, men det kommer inte att hända inom överskådlig tid. Du kommer att få ta del av nulägesfakta, en del konkreta tankemodeller samt tips om var vi ska börja detta förändringsarbete, där målet är en bättre skolgång för de elever som går i skolan idag!

John Steinberg

 

Fil dr i pedagogik, fd universitetslektor och rektor, författare till 55 böcker om inlärning och ledarskap. Johns specialitet är lärarledarskap, ledarskap i klassrummet och skolledarens och arbetslagsledarens pedagogiskt ledarskap.

Upp och ner pedagogik

När processen att lära sig blir lika viktigt som innehållet man ska lära sig har det stora konsekvenser. Hur du kan planera en upp- och nervänd lektion och knyta an till elevernas frågor, bekymmer, intressen och värderingar?
I den här föreläsningen tar John bland annat upp följande aspekter och frågeställningar:

 • Från hierarkiskt lärande (Bloom och statiskt lärande som läroplanen representerar) till associativt lärande (Google och neurofysiologisk forskning bekräftar).
 • Från mål till metakognition och från fakta till värdeskapande.
 • Om värderingsnivåundervisning – varför undervisning utifrån mål inte fungerar och varför målhysterin har tagit kommando över i skoldebatten och bör överges som primär metod.
 • Varför det är sällan bra att börja en lektion med lektionens mål?

Passet arrangeras i samarbete med preparus.se 

Susanne Kjällander

 

Docent, forskare, lektor och lärarutbildare på Stockholms universitet. Författare och föreläsare. Har tilldelats Guldäpplets särskilda pris 2019 och Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021 för sitt arbete kring barns och ungas digitala lek, skapande och lärande.

Adekvat digital kompetens på vetenskaplig grund

Föreläsningen tar ett ordentligt grepp om adekvat digital kompetens illustrerat med empiriska exempel från Kjällanders egen forskning i relation till annan relevant forskning. Föreläsningen riktar sig till alla yrkeskategorier i förskoleklass, i fritidshemmet och på lågstadiet – även till rektorer.
Elevers lärande i en digital lärmiljö diskuteras med särskilt fokus på digital literacy, en modell för digitaliseringsförändringsledarskap i sju punkter presenteras och föreläsningen presenterar det teoretiska begreppet ”transduktion” och hur ”transduktionskedjor” kan användas som ett redskap för att pedagoger ska få syn på elevers tecken på lärande i det digitala gränssnittet.

Passet arrangeras i samarbete med preparus.se 

Johan Sköld


Johan är lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt jobbar som förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Han fördjupar användningen av webbpubliceringens alla möjligheter på  språkintroduktionsprogrammet där eleverna utmanas och ser sig själva växa. Han utvecklar ständigt sina arbetssätt och inspirerar kollegor i hela landet.

Språkutveckling med digitala verktyg

Föreläsningen handlar om hur elevernas motivation och tillit till det egna språket kan stärkas med hjälp av digitala verktyg. Johan Sköld är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk och visar hur han med sina elever tar in verkligheten i klassrummet, publicerar skolarbeten på webben samt hur kameran och mikrofonen stärker det talade ordets ställning i undervisningen.

Joanna Lundin

 

Legitimerad lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld. Sedan 2018 arbetar hon heltid med sitt företag Skolkraft, i vilket hon utbildar och handleder skolpersonal i hela Sverige inom områden som NPF, tillgängligt lärande, ledarskap, fysisk lärmiljö mm. Hon har skrivit två böcker: En skola som fungerar – för alla (2017, Studentlitteratur) och Ett lärande som fungerar – för alla (2020, Studentlitteratur).

Ett lärande som fungerar - för alla

Hur gör vi för att skapa en tillgänglig lärmiljö i skolan? En lärmiljö som är tillåtande, kreativ, lustfylld och lagom utmanande och där varje elev ges utrymme att utvecklas. Är den ens möjligt? Och vad krävs för att nå dit?

Kunskapen om att det behövs en förändring för att kunna möta varje elev finns redan, men steget från kunskap till handling är inte lika enkelt. “Ett lärande som fungerar – för alla” är en föreläsning som vill inspirera och engagera åhörarna till att påbörja en förändringsresa i klassrummet. En resa där fokus ligger på lärande utifrån varje elevs behov och förmåga. Föreläsningen är praktisk, konkret och har fokus på vardagsnära tips och råd kring hur vi kan forma en undervisning som bättre når alla elever.

Passet arrangeras i samarbete med preparus.se 

Stefan Lindström

 

Legitimerad lärare, IKT-pedagog och föreläsare. Med ett intresse för lärande, utveckling och utbildning och med lång erfarenhet av skolvärlden anlitas Stefan ofta som inspiratör, föreläsare och utbildare i olika sammanhang.

Digital presentationsteknik

Du har ämneskunskap, information eller ett budskap du vill förmedla digitalt. Men hur vet du att det landar hos mottagaren?

Oavsett om du är nybörjare eller en van digital presentatör, innehåller den här föreläsningen något för dig! Föreläsningen erbjuder en varierad föreläsningsmetodik där du får se, höra, tänka och känna genom olika exempel, för att säkerställa din kunskapsförflyttning.
Föreläsningen innehåller bland annat:

 • Grundläggande retorik och digital presentationsteknik
 • Att tänka på vid digitala presentationer
 • 5 tips som lyfter din digitala presentation (tex. PowerPoint) till nästa nivå
 • Så här tar du kontroll över de digitala deltagarnas fokus
 • Så här involverar du deltagare digitalt

Passet arrangeras i samarbete med preparus.se 

Helena Hammerström


Helena är socionom och har en pågående Master i Socialt arbete. Författare till Från aggressivitet till harmoni – en introduktion till ART (Aggression Replacement Training). Helena har hållit utbildningar om aggressivitet, våld, social färdighetsträning och känsloreglering sedan 2002. Hon har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, högstadieskola, behandlingshem och som föreläsare. Helena har även föreläst på internationella konferenser om Aggressivitet och ART. 

Aggressivitet och våld i skolan
 
Våld och aggressivitet är tyvärr en del av vardagen i skolan. Aggressivitet är svårförändrat och för att skapa en tryggare skolmiljö behöver vi arbeta på flera nivåer för att få till förändringar. I föreläsningen går Helena Hammerström igenom fyra delar som är av stor vikt för att förebygga och hantera våld och aggressivitet. Genom att strukturera miljön och anpassa förhållningssättet förebygger vi, genom att stärka sociala färdigheter bygger vi en god klassrumsmiljö och genom att skapa en tydlighet i hur vi hanterar akut våld och aggressivitet minskar vi frekvensen och intensiteten på våldet. Som ett komplement kan vi även lära ut konflikthantering för de elever som är i behov av nya strategier. Föreläsningen ger konkreta tips och en grund för vilka delar vi behöver lägga för att hantera våld och aggressivitet i skolan.

Lena Boström

 

Lena har arbetat som rektor sedan 2001 och på Pops Academy Karl Johan i Örebro sedan 2013. Hon tror på långsiktighet i rektorsuppdraget just för att kunna utveckla skolan på alla sätt, även digitalt. Att starta upp och hålla ut i utvecklingsarbeten är en framgångsfaktor. Hon började tidigt i skolan med att driva frågan om digitalisering och första utrullningen av en till en för elever var 2010. Lena arbetade då i ett mycket utsatt område och att skapa förutsättningar för lika villkor i lärandet var den största drivkraften i den satsningen. 2013 bytte hon arbetsplats och fick starta om digitaliseringen av den skolan. Lena var också med och drev igenom digitaliseringsplanen och Googlesatsningen inom Academedias grundskolor. 2017 fick Lena Academedias ledarskapspris för digitaliseringsarbetet hon gjort.

Att leda digitalisering

Digitalisering inom skolan borde vara en självklarhet 2022, är det så?
Att leda en skola där lärande - kommunikation och information sker digitalt för alla. 

Med Google förenklar och effektiviserar du lärandet i en digital skola i allt från lektionsplaneringar, kommunikation till medarbetarsamtal.

Denna föreläsning handlar om viktiga steg i ledarskapet samt vilka vinster vi kan se med en digital skola. Att leva som man lär och vara en förebild. 

Anders Danell

 

Anders har en bakgrund som välkänt passionerad rektor på en turnaround-skola och peppande och utmanande rektorsutbildare och universitetsanställd handledare på skolor med stora utmaningar. Nu är han tillbaka i skolledarrollen igen och han är numera både stolt och UNDERVISANDE rektor på en gymnasieskola i Sollentuna. I sin ryggsäck har han många års erfarenheter som lärare, chef, föreläsare och författare, och hans specialiteter är förändringsledning, systematiskt kvalitetsarbete, skoljuridik och kollegialt lärande. Ingen skolförbättring utan hänsyn till skolans unika kultur, menar Anders, och han argumenterar ivrigt för att rektorer återigen måste börja ta sig an och utmana sin lokala kontext, sin skolas oskrivna lagar och vad som sitter i skolans väggar. Våga riva det osynliga kontraktet!
Kuriosa: i vår debuterar Anders som romanförfattare på Saga Egmont förlag. Vilken slags roman? En spänningsroman om en rektor förstås!

Förändringsledare - varför hamnar dina strategier på frukostmackan?

Organisationstyper jämförs ofta i litteraturen med balkanstater, varuhus, fartyg och marknadsplatser. Och kanske är det så att det krävs bilder för att förklara och förtydliga något så diffust som arbetsplatsens kultur, för som bekant säger ju en bild mer än tusen ord. För diffust eller inte, det är nödvändigt för chefen att förstå sin organisationskultur. Alltför många satsningar, inte minst i skolan, har varit meningslösa på grund av att ledningen har missat att förstå eller ta hänsyn till kulturen, eftersom kulturen äter strategin till frukost, som managementkonsulten Peter Drucker ska ha sagt. Men hur ska du få syn på kulturen på din arbetsplats? Och hur ska du hantera den för att kunna bedriva ett effektivt förändringsarbete, till exempel vid digitalisering?

I sitt outbreakpass målar Anders Danell med breda penseldrag upp organisationskulturernas bildspråk. Öppna dina ögon för vad som sitter i väggarna på din arbetsplats och inspireras att måla din egen visions bilder - så att du slipper att göra en tavla!

Helena Kvarnsell


Helena är legitimerad lärare i matematik/NO/teknik och arbetar på högstadiet på Björknässkolan i Nacka. Helena har skrivit flera böcker, bl a Jobba smart: din vägledning som lärare och Vi får det att funka! Framgångsrika exempel på IT i skolan.

Jobba smart – att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig
 
I passet berättar Helena Kvarnsell hur hon arbetar i sin undervisning för att få tid och ork till både arbete och fritid. Det började med att Helena för några år sedan på ett medarbetarsamtal med sin rektor fick frågan hur hon hade det med balansen mellan arbete och fritid. Hon svarade då att hon ibland känner sig som den enda läraren i landet som tycker sig ha en bra balans i livet och att hon ytterst sällan känner sig stressad. Rektorn sa då: ”Ja, Helena, du verkar jobba smart på något sätt.”
Att som lärare i Sverige påstå att arbetstiden räcker till kan kanske uppfattas som provocerande, men skolan behöver bra lärare som orkar göra ett bra jobb. Det handlar bland annat om att kunna sina styrdokument, skapa förtroendefulla relationer i klassrummet, göra eleverna delaktiga och att våga utvecklas som lärare. Under passet får du praktiska råd om hur du kan underlätta arbetet.

Niklas Grip

 

Niklas Grip är legitimerad gymnasielärare i matematik, programmering och fysik och har arbetat sedan 2008. Sedan 2015 har Niklas haft flera uppdrag som utbildare på flera fortbildningar inom programmering i matematik för lärare, främst på olika skolor inom Göteborgs stad men även på andra orter i Sverige. I dag arbetar Niklas på en gymnasieskola i Göteborg och använder sig av programmering i samtliga matematikkurser vilket givit en gedigen erfarenhet av hur man kan jobba med ämnet i klassrummet. 

Programmering som problemlösning i matematik på gymnasiet

I passet går Niklas igenom några grundtekniker i Python för att kunna programmera algoritmer i gymnasiets matematikkurser samt lämpliga verktyg online. Grundteknikerna är valda så det krävs så lite programmeringskunskap som möjligt för att kunna lösa många olika matematiska problem. Tanken med upplägget är också att kunna lösa uppgifter med maximalt 10 rader kod. Passet innehåller flera beprövade exempel till alla gymnasiets mattekurser på områdena numeriska metoder, datahantering och problemlösning. Vissa exempel går också att koppla till fysikkurserna.

Kristina Alexanderson

 

Kristina ansvarar för Internetstiftelsens skolsatsningar och är en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång med digital kompetens i över 10 år – tidigare med skoltävlingen Webbstjärnan och just nu bland annat genom föreläsningar, utbildningar och podden Digitala lektioner.

Källkritiska utmaningar - Hur kan du arbeta med källkritik i undervisningen?
 
Ett breakoutpass med Kristina Alexanderson om källkritik och hur du kan undervisa kring kritiskt tänkande som en del av att stärka elevers digitala kompetens. Kristina kommer i sin föreläsning att utgår från aktuella och faktiska källkritiska utmaningar, som hur rykten får spridning i sociala medier, hur du kan arbeta med elevers erfarenheter för att stärka dem i deras kritiska medvetenhet på nätet samt hur du kan arbeta med hur källor skapas för att lära elever värdera olika källor. En praktisk föreläsning i digital källkritik.

Magnus Blixt


Magnus är en engagerande föreläsare med en gedigen bakgrund från skolans värld - både som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare inom tillgänglig lärmiljö. Nu tillämpar han sin erfarenhet på Haldor som utvecklar pedagogiska tjänster som gör Microsoft Teams till en skalbar lärplattform. Magnus har sedan länge följt skolforskningen och bär erfarenheter från yrkesetiken och Lärarnas ansvarsnämnd. Han ser dessutom skolan ur ett föräldraperspektiv från sitt uppdrag som fritidspolitiker.
 
Datadriven skolförbättring – så leder du förändring och utvecklar skolan med data


Förändring är lätt att prata om, men svårare att genomdriva. Tidsbrist, för mycket administration och en ovilja att förändras är bara några av utmaningarna som skolledare möter. 
 Hur kan du som skolledare och verksamhetsutvecklare använda er befintliga skoldata för att utveckla verksamheten? Med en stabil grund i fakta kan du enklare arbeta med skolförbättring och förändring i en komplex vardag – och inspirera andra att följa med dig i förändringen. 
 Med sin föreläsning vill Magnus ingjuta mod och hopp till dig som står inför en förändring och ge dig nya tankar på hur du får med dig alla i arbetet.

Teresa Leijonhufvud och
Emelie Allen-Ross


Ett samtal lärare emellan
 
Hur får man elever att älska lektionerna om tempus? Och hur gör man för att alla elever ska känna sig trygga att dela sina tankar och kunskaper i klassen?
 Teresa Leijonhufvud och Emelie Allen-Ross träffades en dag under sportlovet för att samtala om hur de med hjälp av olika digitala verktyg skapar en varierad, elevaktiv undervisning med flöde och kommunikation, både i skolan och på distans.
 Välkommen att ta del av deras samtal som bland annat kretsar kring hur de arbetar med responsverktyg, gamification, formativ bedömning, gemensamma digitala arbetsytor, individuella handouts och gångjärnsfrågor på olika sätt och i olika ämnen. Metoderna kan anpassas och användas i alla ämnen och årskurser.
 Emelie Allen-Ross är förstelärare på Ribbyskolan i Västerhaninge med lång erfarenhet både som klasslärare och digital strateg.
Teresa Leijonhufvud är klasslärare på Sickla skola i Nacka och har tidigare arbetat som IKT-pedagog vid sidan av sitt klassläraruppdrag. Teresa driver även Facebook-gruppen Mitt lilla klassrum på nätet med över 38 000 medlemmar.

Passet arrangeras i samarbete med Netsmart.

Elin A. Hofstad


Med flera års erfarenhet av undervisning och en APLS (Apple Professional Learning Specialist) tar Elin med sig sin expertis från klassrummet till teamet på Showbie där hon nu jobbar.

Besök på skolor för att se hur de jobbar med bl a Showbie i undervisningen

I det här breakout-passet kommer Elin att vara din guide när hon visar upp fyra olika skolor samt intervjuar Sofia Alvén, lärare på Stenkulaskolan i Malmö och Camilla Flöijer, rektor på Parkskolan i Hallstahammar om hur de utvärderar digitala resurser för att skapa den bästa lärmiljön för sina elever. Utforska fyra skolor som ökade inkludering och elevernas engagemang med hjälp av digitala verktyg. Tänk om du enkelt kunde anpassa dig till olika elevers behov, uppmuntra till elevledd reflektion över elevens lärande och skapa sömlös kontinuitet i undervisning och lärande i klassen och hemifrån. Följ med Elin när hon introducerar dig för skolor i Sverige, Skottland och Norge. Skolor som byggde en digital strategi och introducerade digitala verktyg för att öka inkludering, mångfald och elevernas engagemang för att få fler att nå skolframgång.

I Breakout-passet pratas det svenska, engelska och norska.
Passet arrangeras i samarbete med Showbie.