Stora BIM-dagen och årsstämma

10 maj 2022, Stockholm

Stora BIM-dagen: Hur ser den digitala omställningen ut 2022?


Digitalisering och BIM är nyckeln för klara ambitiösa hållbarhetsmål för branschen. För att leva upp till förväntningarna behöver vi aktörer i sektorn inte bara förflytta oss som bolag/organisation utan också samarbeta över gränserna. BIM Alliance bjuder därför in till denna eftermiddag där vi samtalar om den digitala förflyttningen och dess möjligheter. Vi får lyssna till inspirationstalare som skapar nytta av de innovationer branschen pratat om länge.

På konferensen presenterar vi några aktörer som tar initiativ för att både förflytta sin organisation och ta initiativ till samarbeten över företagsgränserna. Vi tar också tempen på mötet med verkligheten och hårt etablerade rutiner.
 

Program 10 maj


Vi börjar dagen med registrering och sittande lunch för alla anmälda deltagare, sedan går de som vill (och är medlemmar) in i salen för årsstämman, medan övriga fortsätter mingla och umgås. Därefter blir det kaffepaus innan konferensen drar igång kl. 14.00.

Moderatorer: Svante Hagman, ordförande och Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

11:30 
Registering och sittande lunch
13:00
Årsstämma
För BIM Alliance medlemmar 
13:30 
Mingel 

Konferens

14:00
Välkommen och på gång i BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance
Svante Hagman, ordförande

 
14:10
Vägen till en hållbar affärsmodell – digital transformation en del av bolagets strategi
Ulf Däversjö, Direktör Innovation och affärsutveckling, Akademiska Hus

Akademiska Hus utsågs nyligen till ”Årets fastighetsbolag”. Hör Ulf berätta om:

 • digital transformation ur ett bolagsövergripande perspektiv
 • en hållbar affärsmodell och hur digitaliseringen för att skapa nya mervärden för kund och ägare.
14:35

BIM-strategi & verktyg från tidiga skeden - exempel från Centralstaden i Stockholm
Anna Bergström, projektutvecklare, Jernhusen 
Anna kommer att berätta om:

 • Hur Jernhusen i projektet Centralstaden har jobbat med datadriven utvärdering av tävlingsbidragens förslag för att kunna jämföra klimatpåverkan, yteffektivitet, kalkyl samt volymhantering i olika alternativ
 • Betydelsen av information i öppna format och standarder
15:00
Eftermiddagskaffe
 
15:30
BIM medför nya sätt att jobba i rollen som arkitekt och påverkar uppdragen
Morgan Lindström, IT- och Digitalchef, Tengbom

Hör Morgan berätta om:
 • Visionen att realisera det potentiella värdet i all information som finns i våra BIM modeller och hans syn på denna nästa stora utmaning, både för arkitektföretag och för kunder. 
 • Vilka nya arbetssätt kommer att krävas för att jobba i rollen som arkitekt? 
15:50

Det juridiska perspektivet

När snittytan mellan byggsektorns parter ändrar sig – hur säkrar man att de juridiska avtalen hänger med och möter eventuella nya behov?
Hur kan man reglera ansvaret för modellbaserat information?

Eva Westberg Persson, advokat, Foyen Advokatfirma
 
16:10
Panelsamtal
Lyssna till några aktörer som tar initiativ för att både förflytta sin organisation och ta initiativ till samarbeten över företagsgränserna! Vi samtalar utifrån olika aktörers perspektiv.

 -Vilka värden och effektiva samarbeten kan möjliggöras med digitaliseringen?     På kort sikt och på lång sikt?
 -Vilka utmaningar ser vi?
 -Vad kan snabba på utvecklingen?

Paneldeltagare:
 • Fredrik Johanson, Program Manager, NCC
 • Charlotte Sperling, Chief Information Officer, Saint Gobain
 • Anna Bergström, projektutvecklare, Jernhusen 
 • Morgan Lindström, IT- och Digitalchef, Tengbom
 • Eva Westberg Persson, advokat, Foyen Advokatfirma
17:00 - 18:30
 AW med bubbel och tilltugg
 

Till anmälningssidan