Program LOA 2018 


Moderator för dagen: Anna Lundén, Enhetschef, Kungliga biblioteket
08.30-09.00
Registrering
Kaffe & posterutställning
09.00-09.20
Välkommen
Lars Ilshammar, Biträdande Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Thomas Neidenmark, Departementssekreterare, Utbildningsdepartementet
09.20-10.00
Keynote: OA2020 and Alternative Publishing Models (in English)
Colleen Campbell, OA2020 Partner Development, Max Planck Society
10.00-10.40
Keynote: Financing the Transition to Open Access (in English)
Mikael Laakso, Associate Professor, Hanken School of Economics
10.40-11.00
Fika & posterutställning
11.00-11.15
STM View on the Necessary Large Scale Transition to Open Access  (in English)
Michael Mabe, Chief Executive Officer, STM
11.15-11.30
Financing Open Access Publications - The Role of Funders (in English)
Lisbeth Söderqvist, Analyst, Swedish Research Council
11.30-12.00
Panel discussion: Transition to Open Access - Re-organizing the Payment Streams (in English)
Moderator: Beate Eellend, Open Access Coordinator, National Library of Sweden
Panel:

Wilhelm Widmark, Library Director, Stockholm University
Lisbeth Söderqvist, Analyst, Swedish Research Council
Colleen Campbell, OA2020 Partner Development, Max Planck Society
Mikael Laakso, Associate Professor, Hanken School of Economics
Michael Mabe, Chief Executive Officer, STM
12.00-12.15
Posterpitchar
12.15-13.15
Lunch & posterutställning
13.15-14.00
Parallella sessioner:
Spår A, Tema: FAIR:principerna
          Bedömningskriterier enligt FAIR:principerna
          Camilla Lindelöw, Handläggare, Kungliga biblioteket
          Vetenskapsrådets arbete med öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna
          Karl Gertow, Forskningssekreterare, Vetenskapsrådet

Spår B, Tema: Användning av öppet tillgängliga artiklar
          Att öka användningen av öppna e-resurser (plug-ins)
          Christian Linders, Licenshandläggare, Kungliga biblioteket
          "Survival Guide"
          Johanna Nählinder, Forskningsstödskoordinator, Linköpings universitet
          Questionable and unethical publishers and how DOAJ's work helps avoid them (in English)
          Dominic Mitchell, Operations Manager, DOAJ

Spår C, Tema: ConsortiaManager
          Ny version av ConsortiaManager
          Tejs Grevstad, COO & Co-funder, Subscription People
          ConsortiaManager & utveckling av ERM för enskilda bibliotek
          Charlotte Hertzberg, Bibliotekarie, Malmö universitet
14.00-14.10
Bensträckare
14.10-14.50
Parallella sessioner:
Spår A, Tema: Öppen tillgång i Bibsamavtalen
          Översikt avtal som inkluderar öppen tillgång
          Britt-Marie Wideberg, Samordnare, Kungliga biblioteket
          Utvärdering offsetavtal 
          Lisa Olsson, Utredare, Stockholms universitet

Spår B, Tema: Swepub
          Nordiska listan i Swepub
          Bodil Wennerlund, Projektledare, och Tuija Drake, Samordnare, Kungliga biblioteket
          SUHF projekt: Kvalitet i Swepub ur lärosätesperspektiv
          Anders Söderbäck, Förvaltningsledare, Stockholms universitet


Spår C, Tema: APC:er
          Återrapporteringskrav utgifter av vetenskaplig publicering för universitet och högskolor
          Uppföljning: Open APC Sweden
          Camilla Lindelöw, Handläggare, Kungliga biblioteket
          APC-kartläggning på SLU
          Daniel Albertsson,  Bibliotekarie, Sveriges lantbruksuniversitet
14.50-15.00
Bensträckare
15.00-15.30
Utredningsarbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – var är vi nu
och hur ser vägen framåt ut?
Beate Eellend, Samordnare, Kungliga biblioteket
15.30-15.45
Konferensavslutning
Anna Lundén, Enhetschef, Kungliga biblioteket
15.45-17.00
Mingel, tilltugg & posterutställning