Program 29 januari

Nedan finner du dagens agenda

11:30
Lunch & registrering
12:30
Inledning (Plan 5)
12:40
Navigera i teknikstormen
Nicklas Bergman
Framtiden är inte vad den har varit. Kommer samhället klara av att hantera den exploderande teknikutvecklingen? Lyssna till Nicklas Bergman som är serieentreprenör, riskkapitalist och futurist. 
Läs mer
12:40
|
Navigera i teknikstormen
Lokal: Lars Magnus, plan 5
Nicklas Bergman har jobbat i 25 år som entreprenör och teknikinvesterare. Han har varit delaktig i såväl fantastiska framgångar som episka misslyckanden, missat fantastiska investeringstillfällen och spenderat alldeles för mycket tid i ändlösa möten med finansiärer, advokater och styrelseledamöter. 

För några år sedan tog han en paus för att påbörja en resa för att försöka förstå var teknikutvecklingen var på väg och vad den egentligen skulle innebära. Detta resulterade i boken ”Surviving the techstorm” som är en överlevnadsguide för bolag som knappt börjat förstå digitaliseringen och som nu också  måste börja förhålla sig till bla AI, robotar, nanoteknik och genteknik.

I sin föreläsning kommer Nicklas att överraska, utmana och väcka frågor. Samtidigt förmedlar han verktyg för att se och fånga möjligheter i vår allt mer teknikintensiva omvärld.

13:40
Du är också investerare, visste du inte det?
Victor Isaksen & Anna Lundmark Lundbergh
Med start i maj kommer en mötesplats/forum skapas för entreprenörer att möta investerare. Vilka möjligheter kommer finnas och vilka erfarenheter finns hos företag som tagit in externt kapital? 
14:10
Fika & mingel
14:40
Rätt väg till finansiering- vilka möjligheter finns? 
Lär dig mer om olika finansieringslösningar i ett av fyra seminarier. 
Du väljer seminarium på plats. Klicka på respektive seminarium för att se lokal.

1
Att växa med riskkapital
Almi Invest, Industrifonden och Draknästet
Läs mer
14:50
|
Att växa med riskkapital
Lokal: Ericsson, plan 5

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. 

Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers gör vi ca 50 nyinvesteringar per år. Våra investeringskriterier är:
-Nya unika och innovativa svenska startups (inte äldre än 7 år) som kan ta position på världsmarknaden. 
-Vi värderar ett bra team med en bra mix av kompetenser, beteendestilar och erfarenheter. 
-Vi önskar skalbara affärsmodeller med unika teknologier eller nischer och adresserar nya marknadsmöjligheter på verkliga kundproblem.

Med Almi Invest som investerare i ditt företag får du en aktiv ägare, som utvecklar ditt bolag, ofta via styrelsearbete. Våra rutinerade och professionella Investment Managers engagerar sig i bolagens med- och motgång.

Industrifonden bygger långsiktigt värde genom att investera i innovativa bolag inom Teknologi och Life Science. Fonden har tredubblats i storlek sedan starten efter en rad lönsamma exits i en mängd branscher.

Som evergreen-fond har vi en unik ställning. När vi investerar i företag som vi tror kommer att vara värda väsentligt mer om några år, har vi tålamod och engagemang att stödja dem hela vägen dit.

Vi är aktivt involverade i bolagen vi investerar i och bidrar inte enbart med kapital utan även med expertis och ett brett nätverk. Vi leder eller deltar i finansieringsrundor och ser ett värde i att ha styrelserepresentation i de bolag vi investerar i. 

Vår målsättning är att ge stöd och råd på ett strategiskt plan i alla verksamhetens faser, från att utveckla organisationen till att rekrytera rätt personer eller ordna nästa kapitalanskaffning. Vi hjälper dig att få saker och ting gjorda. Vi är rådgivare och bollplank och tillför ett mervärde där det gör skillnad.

Fryksdalens Sparbank och Westra Wermlands Sparbank satsar fem miljoner under fem år på bra lokala idéer. Har du en idé som kan utveckla Värmland? Tillsammans utvecklar vi bygden!

2
Kapital anpassat för utveckling
Region Värmland (fd Länsstyrelsen) Paper Province, Vinnova och Region Värmland - Miljödriven Tillväxt
Läs mer
14:50
|
Kapital anpassat för utveckling
Lokal: Alfred Nobel, plan 5

Länsstyrelsen har sedan årsskiftet 2018/2019 gått över till Landstinget och slagits samman med Region Värmland och kallas Region Värmland. 
Region Värmland övertar ansvaret för de regionala företagsstöden. 

De regionala företagsstöden syftar till att stödja investeringar i företag med utvecklingsmöjligheter där investeringarna kan leder till en hållbar utveckling och som därmed gynnar den regionala utvecklingen. 

Paper Province (PP) är en klusterorganisation med drygt 100 medlemsföretagverksamma inom skogsindustrin. 

Vi  stödjer innovation och utveckling inom skogliga värdekedjor; papper och massa, trämekanisk, energi samt uppkomsten av helt nya värdekedjor. Paper Province är en internationellt erkänd nod inom området skogsbaserad bioekonomi och har ett omfattande nätverk regional, nationellt och internationellt. Vi erbjuder rådgivning och har kontakter inom industrin, universitet, myndigheter samt nära samarbete med Sting Bioeconomy, vår inkubator. 

Region Värmland och fd Länsstyrelsen samverkar i ett ramprojekt där syftet är att stödja företag till att investera för att uppnå en mer koldioxid snål produktion, som innebär en lägre belastning på klimatet. 

I projektet erbjuds olika stöd som baseras på arbete i nätverk där samverkan och lära av varann är en viktig pusselbit men också för att stimulera till klimatsmarta investeringar.

Riktade stödinsatser ska göras för att hjälpa företagen med investeringskalkylering,  rådgivning och kartläggning. 
Företagen kommer också bli erbjudna ett antal föreläsningar i miljödriven affärsverksamhet. Syftet med dessa insatser är att öka förutsättningarna och motivationen för att små- och medelstora företag i Värmland att utnyttja möjligheten med företagsstödet. Information kommer även att ges om andra stödinsatser inom Klimatklivet, Landsbygdsprogrammet, etc.


Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. 

Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vi satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Vi stimulerar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället och andra aktörer. Vår verksamhet är även inriktad på att stärka internationell samverkan.. 

3
Nya finansieringslösningar
Almi, Froda och FundedByMe
Läs mer
14:50
|
Nya finansieringslösningar
Lokal: Harry Nyquist, plan 5

Vi på Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett oss en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Det har också lärt oss en hel del om vad som behövs för att lyckas.

Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. 

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär

Froda vet hur svårt det kan vara när man behöver finansiering till sitt företag. Därför har de utvecklat ett nytt digitalt företagslån med en enkel ansökan, rättvis kreditbedömning och smart återbetalning. 

Låna upp till 2 månadsomsättningar med fast pris, inga dolda kostnader. Helt digitalt,  och så slipper du krånglig administration.

Du ansöker enkelt på froda.se och identifierar dig säkert med Mobilt BankID. Om du väljer att tacka ja till din offert så har du pengarna på kontot inom 24 timmar. 
Froda är ett bra komplement till banken, för att kunna ta vara på möjligheter för tillväxt. FundedByMe är en crowdfundingplattform som erbjuder finansieringsstöd och marknadsföring genom equity crowdfunding. 

Sedan start har bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 550 miljoner. Bolaget har mer än 250,000 registrerade investerarmedlemmar från närmare 200 länder. 

FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore.
4
Lyckas med exportsatsning
EKN, Euler Hermes, Handelsbanken och Nefco
Läs mer
14:50
|
Lyckas med exportsatsning
Lokal: Sven-Ingvars, plan 4

Om du vill växa utomlands kan du med EKN som affärspartner:
Finansiera din export, försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer 
samt erbjuda kredit åt kunderna.

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Vi hjälper små och stora företag i deras exportaffärer - både på befintliga och nya marknader.


Euler Hermes är världens största kreditförsäkringsföretag och hjälper företag att göra säkra affärer, både inom Sverige och internationellt.

En kreditförsäkring säkerställer att företag får betalt på ett säkert sätt och understödjer därmed företags rörelsefinansiering. Därutöver kan en kreditförsäkring effektivisera hanteringen av kreditrisker och möjliggöra affärer som annars inte skulle ha blivit av. 

Euler Hermes växer kraftigt i Sverige och är intresserade att träffa företag som säljer till andra företag inom alla branscher. 

Handelsbanken är en lokal bank för ditt företag. Hos oss är det ditt lokala bankkontor som tar hand om dina ärenden. Det bankkontor som känner ditt företag och kan din lokala marknad. Handelsbanken är en universalbank som kan tillhandahålla alla de banktjänster som ditt bolag har ett behov av. 

Att driva företag innebär ett stort ansvar. I myllret av alla uppgifter som måste utföras, kan det vara svårt att sätta sig in i de risker som kan uppstå. För att minska eventuella risker erbjuder vi dig att tillsammans se över ditt företags behov. 
Om ditt företag är verksamt i utlandet har vi möjligheten att hjälpa ditt bolag med olika typer av valutariskhantering. Kom gärna & lyssna på oss då vi kommer berätta mer vad valutariskhantering kan innebära för ditt företag. 

NEFCO finansierar projekt och företagsetableringar som ger positiva effekter för miljön. Detta genom förnyelsebar energi, att de leder till effektivare användning av energi,  och/eller råvaror, renar utsläpp ersätter material med mindre miljöskadliga alternativ eller på annat sätt genererar miljönytta .

Finansieringsformerna kan vara lån eller olika former av riskkapital. 
16:00
Speed Meeting
Passa på att boka in ett första möte med en eller fler av aktörerna som finns på plats. Under 10 minuters korta möten får du möjlighet att presentera dig, din satsning och få goda tips och råd. Ta tillfället att knyta nya kontakter och förbered dig för nästa steg. 
Läs mer