Svensk Förening för Bettfysiologi
15 november 13.00 - 16.15


 
 

Välkommen att uppdatera dig i den pågående forskningen inom området orofacial smärta och käkfunktionsstörningar. Spännande studier med aktuella och intressanta frågeställningar kommer att presenteras.

Rapportordförande: Ing-Marie Nilsson

Forskningsrapporter - BettfysiologiEffect of masseter muscle pain on human biting behavior
Klicka här för att läsa mer

13.00-13.15
Huvudrapportör: Saama Al Sayegh
Medförfattare: Abhishek Kumar, Annie Borgwardt, Krister G. Svensson, Anastasios Grigoriadis, Nikolaos Christidis
 

Sex Difference in Motor Strategy in Response to Jaw Load
Klicka här för att läsa mer
 
13.15-13.30
Huvudrapportör: Alicia Böthun
Medförfattare: Birgitta Häggman Henrikson, Birgitta Wiesinger, Anders Wänman, Catharina Österlund
 

Jaw Opening Accuracy after Experimentally Induced Neck Pain - A pilot study 
Klicka här för att läsa mer
 
13.30-13.45
Huvudrapportör: Anton Eklund
Medförfattare: Birgitta Häggman Henrikson , Anders Wänman , Birgitta Wiesinger
 

Jaw-head movement patterns shortly after a whiplash trauma
Klicka här för att läsa mer
 
13.45-14.00
Huvudrapportör: Birgitta Wiesinger
Medförfattare: Anton Eklund, Catharina Österlund, Ewa Lampa, Anders Wänman, Birgitta Häggman Henrikson
 

Comorbid Conditions in Temporomandibular Disorder Myalgia and Myofascial Pain with Referral
Klicka här för att läsa mer

14.00-14.15
Huvudrapportör: Golnaz Barjandi
Medförfattare: Malin Ernberg, Refka Khalid, Lamyae Senhaji, Sofia Louca-Jounger
 

Is there a relationship between temporomandibular disorders (TMD) and patients´ health-related individual resources estimated as Sense of Coherence, Locus of Control and Self-Efficacy?
Klicka här för att läsa mer

14.15-14.30
Huvudrapportör: Charlotte Andrén Andås
 

Paus 
 
14.30 - 15.00
 

Increasing gender gap for prevalence, fluctuation and chronification of orofacial pain in the population
Klicka här för att läsa mer

15.00-15.15
Huvudrapportör: Anna Lövgren
Medförfattare: Aurelija Ilgunas, Corine Visscher, Frank Lobbezoo, Per Liv, Justin Durham, Birgitta Häggman Henrikson
 

Short and complete version of DC/TMD for children and adolescents – an international Delphi study
Klicka här för att läsa mer

15.15-15.30
Huvudrapportör: EwaCarin Ekberg
Medförfattare: Ing-Marie Nilsson, Ambra Michelotti, Roberto Rongo
 

From IBCT to E-health/pain-stress for adolescents with TMD pain
Klicka här för att läsa mer

15.30-15.45
Huvudrapportör: Tessa Bijelic
Medförfattare: Thomas List, Ing-Marie Nilsson, EwaCarin Ekberg
 

Respiratory outcome after one-year treatment of obstructive sleep apnea with bibloc versus monobloc oral appliances: a multicenter, randomized equivalence trial
Klicka här för att läsa mer
 
15.45-16.00
Huvudrapportör: Åke Tegelberg
Medförfattare: Eva Nohlert, Anna Bornefalk-Hermansson, Anette Fransson, Göran Isacsson
 

Systematic review of adverse effects by intra-articular corticosteroid treatment of arthritis
Klicka här för att läsa mer

16.00-16.15
Huvudrapportör: Per Alstergren
Medförfattare: Maria Pigg