Svenska Parodontologiföreningen
14 november 9.00 - 12.00


 
 

Sessionen kommer att speglas av ny innovativ, spännande forskning som belyser ämnet  parodontologi och dess angränsande områdes breda forskningsfält. Implantologi, epidemiologi, etiologi, laboratorieforskning, preklinisk och klinisk forskning allt ryms inom dessa forskningsrapporter för 2019.

Rapportordförande: Kåre Buhlin

Forskningsrapporter - ParodontologiEpiWux 2018 – Den parodontala hälsan i Region Dalarna, en longitudinell- samt en tvärsnittsundersökning
Klicka här för att läsa mer

9.00-9.15
Huvudrapportör: Kristina Edman
Medförfattare: Ola Norderyd, Anders Holmlund
 

Best practice in periodontal therapy; views of Dental Hygienists
Klicka här för att läsa mer

9.15-9.30
Huvudrapportör: Anna Liss
Medförfattare: Kerstin Nilsson, Jan Wennström, Kajsa H Abrahamsson
 

Influence of smoking on periodontal healing one year after active treatment
Klicka här för att läsa mer

9.30-9.45
Huvudrapportör: Aorra Naji
Medförfattare: Kristina Edman, Anders Holmlund
 

S100A12 expression is altered in gingival tissue and circulatory monocytes in periodontitis
Klicka här för att läsa mer

9.45-10.00
Huvudrapportör: Ronaldo Lira-Junior
Medförfattare: Sofia Björnfot Holmström, Reuben Clark, Stephanie Zwicker, Mirjam Majster, Gunnar Johannsen, Björn Axtelius, Sigvard Åkerman, Mattias Svensson, Björn Klinge, Elisabeth A. Boström
 

Oral mikrobiologiskt utseende hos individer med kognitiv svikt
Klicka här för att läsa mer

10.00-10.15
Huvudrapportör: Jacob Holmer
Medförfattare: Velma Aho, Pirkko Pussinen , Maria Eriksdotter, Kåre Buhlin
 

Paus 
 
10.15 - 10.45 
 

 

Intra-individual cytokine levels in crevicular fluid in subjects with teeth and dental implants: a cross-sectional study
Klicka här för att läsa mer

10.45-11.00
Huvudrapportör: Leif Jansson
Medförfattare: Lottie Adler, Anna Lundmark, Tulaÿ  Lindberg
 

Bone thickness determines the detection accuracy of buccal bone level at implants in CBCT – An ex vivo study
Klicka här för att läsa mer

11.00-11.15
Huvudrapportör: Andreas Stavropoulos
Medförfattare: Danijel Domic, Kristina Bertl, Salman Ahmad, Lars Schropp, Kristina Hellén-Halme
 

Effect of an Oversized Implant Site Preparation on Osseointegration of Submerged Tapered Titanium Implants: A Study in the Minipig Mandible
Klicka här för att läsa mer

11.15-11.30
Huvudrapportör: Rainde Naiara Rezende de Jesus
Medförfattare: Papadimitriou Serafeim, Darceny Zanetta-Barbosa, Andreas Stavropoulos
 

Peri-implant crevicular fluid proteome before and after adjunctive enamel matrix derivative treatment of peri-implantitis
Klicka här för att läsa mer

11.30-11.45
Huvudrapportör: Catrine Isehed
Medförfattare: Anders Esberg, Anders Holmlund, Pernilla Lundberg
 

Does implantoplasty during peri-implantitis treatment affect implant strength?
Klicka här för att läsa mer

11.45-12.00
Huvudrapportör: Kristina Bertl
Medförfattare: Flemming Isidor, Per Vult von Steyern, Andreas Stavropoulos