Svenska Pedodontiföreningen
14 november 9.00 - 12.00


 
 

Välkommen att lyssna till Pedodontis forskningsrapporter.
Rapporterna spänner över flera olika områden, allt från studier som utvärderar tandvårdens samverkan med familjecentraler till studier med konkreta kliniska frågeställningar. Olika perspektiv belyses i rapporterna, även forskning om vårdgivarens erfarenheter och upplevelser kommer att presenteras.

Rapportordförande: Johanna Gyll, Pamela Hasslöf

Forskningsrapporter - Pedodonti


 
Rutiner för hälsokontroller när barn placeras i samhällsvård – en praxisundersökning

Klicka här för att läsa mer

9.00-9.15
Huvudrapportör: Tita Mensah
Medförfattare: Gunilla Klingberg, Sofia Tranæus, Pernilla Östlund, Knut Sundell, Bo Vinnerljung
 
 
Kariesrisk och kariesförekomst hos tre-åringar i projektet ”Jämlik munhälsa- med Hageby som modell”

Klicka här för att läsa mer
 
9.15-9.30
Huvudrapportör: Elin Karlsson 
Medförfattare: Mats Bågesund, Caroline Blomma, Tomas Davidson , Elisabeth Wärnberg Gerdin, Madeleine Borgstedt Risberg, Kerstin Aronsson , Lotta Ranggård
 

Tandhälsa hos barn som deltagit i ett utökat barnhälsovårdsprogram, Stockholm, Rinkeby
Klicka här för att läsa mer

9.30-9.45
Huvudrapportör: Ida Brännemo 
Medförfattare: Göran Dahllöf, Georgios Tsilingaridis
 

Resinbaserad försegling som alternativ till konventionell glasjonomer-fyllning vid behandling av ocklusal dentinkaries i primära molarer – 1-års uppföljning
Klicka här för att läsa mer

9.45-10.00
Huvudrapportör: Ann-Christin Olson
Medförfattare: Sharre Chizarie, Maja Omanovic, Ann Ingemansson Hultquist, Mats Bågesund
 

Kariesförekomst hos barn vid 7 års ålder som ingått i studien Stop Caries Stockholm
Klicka här för att läsa mer

10.00-10.15
Huvudrapportör: Maria Anderson
Medförfattare: Maria Anderson, Margaret Grindefjord
 
 
Paus
 
10.15 - 10.45
 

Ökar risken för karies i det primära bettet hos barn med låga nivåer av vitamin D?
Klicka här för att läsa mer

10.45-11.00
Huvudrapportör: Pamela Hasslöf 
Medförfattare: Christina Stecksén-Blicks, Christina West 
 

Dentala traumaskador hos barn mellan 1-3 års ålder i socioekonomiskt svaga områden i Stockholm
Klicka här för att läsa mer

11.00-11.15
Huvudrapportör: Demet Duran Sahin 
Medförfattare: Maria Andersson, Georgios Tsilingaridis
 

Föräldrarnas närvaro i barntandvården. Den unga patientens reaktion och behandlarens inställning i Bita studien 
Klicka här för att läsa mer

11.15-11.30
Huvudrapportör: Larisa Krekmanova
Medförfattare: Kathrin Schellmann, Agneta Robertson 
 

Personalens upplevelser av samverkan på familjecentral och en preliminär uppföljning av tandhälsoutvecklingen hos förskolebarn efter ett 5-årigt projekt i ett socioekonomiskt utsatt område
Klicka här för att läsa mer

11.30-11.45
Huvudrapportör: Anita Alm
Medförfattare: Eva-Karin Bergström, Tove Wold Bremer, Gabriella Idholt, Lena Ljungkrona Falk
 

Professionellas vårdgivares erfarenhet av omhändertagande av barn och ungdomar diagnostiserade med långvarig ledsjukdom, med avseende på orofaciala symtom – en kvalitativ studie
Klicka här för att läsa mer

11.45-12.00
Huvudrapportör: Eva Leksell
Medförfattare: Catharina Eriksson, Britt Hedenberg Magnusson, Malin Ernberg, AnnaCarin Horne