Svenska Ortodontiföreningen
14 november 13.30 - 14.00


 
 

Välkommen till att ta del av forskning om kirurgisk friläggning av hörntänder samt benförankring. Något att ta med hem till din kliniska vardag.

Rapportordförande: Eva Holmgren

Forskningsrapporter - OrtodontiJämförelse av sluten och öppen kirurgisk friläggning av palatinalt felställda hörntänder: operationstid, komplikationer och patienterfarenheter. En multicenter prospektiv randomiserad kontrollerad studie
Klicka här för att läsa mer

13.30-13.45
Huvudrapportör: Margitha Björksved
Medförfattare: Farhan Bazargani, Rune Lindsten, Kristina Arnrup, Anders Magnusson
 

Utvärdering av lyckandefrekvensen av benförankrade Bollard miniplattor hos barn med Klass III-bett
Klicka här för att läsa mer
 
13.45-14.00
Huvudrapportör: Fredrik Branting
Medförfattare: Elias Carlqvist