Svenska Endodontiföreningen
15 november 13.00 – 15.00


 
 

Sessionen speglas av en stor bredd, både när det gäller forskningsmetoder och forskningsfält. Vi bjuder på en exposé över aktuella forskningsfrågor inom ämnesområdet endodonti.

Rapportordförande: Peter Jonasson

Forskningsrapporter - EndodontiMunhälsorelaterad livskvalitet 1 år efter påbörjad rotbehandling eller tandborttagning: En prospektiv uppföljningsstudie
Klicka här för att läsa mer

13.00-13.15
Huvudrapportör: Thomas Kvist
Medförfattare: Rojin Mahdavi, Emelie Milding, Emma Wigsten, Peter Jonasson, EndoReCo, Thomas Davidson
 

Införande av maskinell endodonti - ett lyckat förändringsarbete
Klicka här för att läsa mer

13.15-13.30
Huvudrapportör: My Vidigsson
Medförfattare: Kerstin Leonard, Eva Wolf
 

Calabration increases reliability in assessment of endodontic variables in panoramic radiographs
Klicka här för att läsa mer

13.30-13.45
Huvudrapportör: Dan Sebring
Medförfattare: Peter Jonasson, Thomas Kvist, Kåre Buhlin, Henrik Lund
 

Endodontisk infektionsprevention bland allmäntandläkare i Sverige och Norge
Klicka här för att läsa mer

13.45-14.00
Huvudrapportör: Leona Malmberg
Medförfattare: Ellen Hägg, Annika Björkner
 

Paus
 
14.00 - 14.15
 

Inramningseffekt vid val av endodontisk revisionsbehandling
Klicka här för att läsa mer

14.15-14.30
Huvudrapportör: Thomas Kvist
Medförfattare: Daniela Henelius, Agnesa Smakiqi
 

Regenerativ behandling av omogna traumaskadade incisiver med pulpanekros och infektion
Klicka här för att läsa mer

14.30-14.45
Huvudrapportör: Alina Wikström
Medförfattare: Malin Brundin, Georgios Tsilingaridis
 

Experimental Anesthesia: Exploring Active and Non-Active Placebo Agents as Controls
Klicka här för att läsa mer

14.45-15.00
Huvudrapportör: Louise Eriksson
Medförfattare: Julia Asadi, Donald R Nixdorf, Lene Vase, Thomas List, Maria Pigg