Svensk Käkkirurgisk förening
15 november 9.00-11.30


 
 

Den käkkirurgiska forskningen representerar hela den bredd som utgör specialiteten och har patienten och patientens problem i fokus. Årets rapporter belyser ämnen som käkledssjukdomar, käkledsartroskpi och identifiering av riskfaktorer kopplade till inflammatoriska allmänsjukdomar och livskvalitet. Kirurgiska metoder har utvärderats i behandling av käkanomalier och implantatkirurgi på unga samt attityder och omhändertagande av patienter som behandlats med benresorberande läkemedel. Flera av rapporterna visar på odontologiska och medicinskt multidisciplinära samarbeten samt uppföljning av studier om infektiösa endokarditer i kvalitetsregister.

Rapportordförande: Carina Krüger Weiner

Forskningsrapporter - Käkkirurgi


 
A disease focused view on the temporomandibular joint using a Delphi process


9.00-9.15
Huvudrapportör: Bodil Lund
Medförfattare: Mattias Ulmner, Tore Björnland, Heming Olsen-Bergen, Trond Berge, Annika Rosen
 

Predictive factors in temporomandibular joint arthroscopy: a prospective cohort outcome study

9.15-9.30
Huvudrapportör: Mattias Ulmner
Medförfattare: Carina Kruger Weiner, Bodil Lund
 

Risk factors for developing Temporomandibular joint disorder, a nationwide registry-based case control study”
Klicka här för att läsa mer

9.30-9.45
Huvudrapportör: Adrian Salinas Fredricson
Medförfattare: Carina Krüger Weiner, Johanna Adami, Annika Rosén, Bodil Lund, Britt Hedenberg Magnusson, Lars Fredriksson, Aron Naimi-Akbar
 

Utvärdering av lyckandefrekvensen av benförankrade Bollard miniplattor hos barn med Klass lll-bett
Klicka här för att läsa mer

9.45-10.00
Huvudrapportör: Fredrik Branting
Medförfattare: Elias Carlqvist, Robert Heymann, Agnetha Karsten
 
 
Paus 
 
10.00 - 10.30
 

Biologiska och tekniska komplikationer bland unga implantatpatienter
Klicka här för att läsa mer

10.30-10.45
Huvudrapportör: Victor Hansson
Medförfattare: Carina Kruger Weiner, Björn Johansson
 

Osäkerhet vid omhändertagande av patienter som behandlas med antiresorptiva läkemedel 
Klicka här för att läsa mer

10.45-11.00
Huvudrapportör: Mathias Dahlgren
Medförfattare: Cecilia Wexell
 

Updates on quality register study on infective endocarditis

11.00-11.15
Huvudrapportör: Niko Vähäsarja
Medförfattare: Bodil Lund, Anders Ternhag, Bengt Götrick, Margareta Hultin, Carina Krüger Weiner, Aron Naimi-Akbar
 

Satisfactory outcomes after orthognatic surgery with surgically assisted rapid maxillary expansion —
A follow-up study 


11.15-11.30
Huvudrapportör: Helen Baranto
Medförfattare: Annika Rosén, Carina Kruger Weiner