Svensk Förening för Orofacial medicin
13 november 12.45-15.45


 
 

Välkommen att ta del av nya forskningsrapporter inom Orofacial medicin. Detta året handlar rapporterna om en rad olika frågeställningar inom ämnet. Allt ifrån hur vi som tandläkare kan bedöma patientens upplevda tandvårdsrädsla till BMS, histopatologi, borstbiopsier, Cave varningar, leukoplakier, aftös stomatit samt tandhälsan hos missbrukare.

Rapportordförande: Ante Zakrisson

Forskningsrapporter - Orofacial Medicin


 
Evaluation of dental clinicians’ ability to rate dental anxiety

Klicka här för att läsa mer

12.45-13.00
Huvudrapportör: Markus Höglund
Medförfattare: Mats Bågesund, Shervin Shahnavaz, Inger Wårdh
 

Stress, oro och depressionssymptom hos kvinnor med burning mouth syndrome
Klicka här för att läsa mer

13.00-13.15
Huvudrapportör: Elizabeth Jedel
Medförfattare: Sven G Carlsson, Catharina Hägglin
 

A model to grade oral chronic graft - versus - host disease: LARGE COHORT HISTOPATHOLOGICAL ANALYSIS
Klicka här för att läsa mer

13.15-13.30
Huvudrapportör: Victor Tollemar
Medförfattare: Nikolce Tudzarowski, Gunnar Warfvinge, Noam Yarom, Mats Remberger, Robert Heymann, Karin Garming-Legert, Rachael Sugars
 

Changes of the Oral Epithelial Basement Membrane in Chronic Graft versus Host Disease
Klicka här för att läsa mer

13.30-13.45
Huvudrapportör: Helena Arvidsson
Medförfattare: Raghdah Abduljabbar, Victor Tollemar, Nikolce Tudzarovski, Robert Heyman, Gunnar Warfvinge, Karin Garming-Legert, Rachael Sugars
 

Explainable AI for cytology analysis and brush biopsies for HR-HPV detection for prevention and early detection of oral cancer
Klicka här för att läsa mer

13.45-14.00
Huvudrapportör: Christina Runow Stark
Medförfattare: Jan Hirsch
 
 
Paus 
 
14.00 - 14.15
 

 

CAVE-varningar i tandvården – är uppmärksamhetssignaler relevanta
Klicka här för att läsa mer

14.15-14.30
Huvudrapportör: Johanna Mattsson
Medförfattare: Pia Gabre
 

Användning av ASI frågeformulär inom tandvården på en grupp missbrukare, Stockholm, Sverige
Klicka här för att läsa mer

14.30-14.45
Huvudrapportör: Sonja Rafat
Medförfattare: Paricia De Palma, Mesfin Tessma, Björn Klinge, Stefan Borg
 

Tandstatus relaterat till självuppskattad oral hälsa bland personer som injicerar droger
Klicka här för att läsa mer

14.45-15.00
Huvudrapportör:Tove Zander
Medförfattare: Patricia De Palma, Margareta Hultin, Mesfin Tessma, Christer Lidman
 

Human Papillomavirus in oral leukoplakia – a multicenter study from Brazil, Romania and Sweden
Klicka här för att läsa mer

15.00-15.15
Huvudrapportör: Jonas Sundberg
Medförfattare: Erik Holmberg, Mats Wallström, Anikó Kovács, Lars Sand, Jan-Micháel Hirsch, Peter Horal, Magnus Lindh, Jenny Öhman, Daniel Giglio, Göran Kjeller, Serban Tovaru, Paulo Henrique Braz da Silva, Bengt Hasséus
 

Inflammatorisk proteinprofil i serum och saliv vid inflammatorisk tarmsjukdom
Klicka här för att läsa mer
 
15.15-15.30
Huvudrapportör: Mirjam Majster
Medförfattare: Ronaldo Lira Junior, Charlotte Höög, Sven Almer, Elisabeth A Boström
 

Recidiverande aftös stomatit - behandling och symptomlindring - En litteraturstudie 
Klicka här för att läsa mer

15.30-15.45
Huvudrapportör: Sasha Ghanavi
Medförfattare: Natali Malmberg