Svensk Samhällsodontologisk förening
13 november 10.15-15.45


 
 

Forskningsrapporterna från Svensk Samhällsodontologisk förening bjuder på exposé över ämnet samhällsodontologi. Här presenteras resultat av befolkningsstudier gjorda i Sverige. Goda exempel på tandvårdens roll och samverkan i folkhälsoarbetet. Symposiet belyser också samhällsodontologisk problematik kring hälsoarbetet i olika grupper. Här möts vi för intressanta diskussioner kring hur hälsa skapas i ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.

Rapportordförande: Anna-Karin Wagner

Forskningsrapporter - Samhällsodontologi


 
Munhälsoinformation BVC – utvärdering av vårdplan samt informationsmaterial 0-2 år

Klicka här för att läsa mer

10.15 - 10.30
Huvudrapportör: Ing-Marie Bergstedt Swärd
Medförfattare: Rose-Marie Gustavsson, Kristina Edman
 

Tandresan - Ett utvecklingsprojekt om att jobba hälsofrämjande i skolan
Klicka här för att läsa mer

10.30 - 10.45
Huvudrapportör: Linnea Ryman
 

Uppföljning av samverkan mellan Folktandvården Gävleborgs folkhälsofunktion och allmäntandvård gällande de allra yngsta barnen
Klicka här för att läsa mer

10.45 - 11.00
Huvudrapportör: Frida Persson
Medförfattare: Dahir Ibrahim, Peyman Bahrami, Mattias Esatson, Adrian Hamryni, Eric Toste, Bengt Halling 
 

Oral Health-Related Quality of Life in Caries Active Patients
Klicka här för att läsa mer

11.00 - 11.15
Huvudrapportör: Lisa Kastenbom
Medförfattare: Alexandra Falsen, Thomas Davidson, Karin Sunnegårdh Grönberg, Pernilla Larsson
 

Dentists’ experiences with caries prevention - An endless trail
Klicka här för att läsa mer

11.15 - 11.30
Huvudrapportör: Karin Sunnegårdh-Grönberg
Medförfattare: Eva Sundbom, Maja Naser, Britt-Marie Lindgren 
 

Våld i nära relationer – en enkätstudie i Folktandvården Västerbotten
Klicka här för att läsa mer

11.30 - 11.45
Huvudrapportör: Ingrid Bäckström
Medförfattare: Fanny Ellner
 
 
Paus
 
11.45 - 13.15
 

Förändrade arbetssätt- från resurseffektivitet till flödeseffektivitet
Klicka här för att läsa mer

13.15 - 13.30
Huvudrapportör: Anna Westin
 

Health promoting ideas and actions generated by community engagement in an underserved Swedish area
Klicka här för att läsa mer

13.30 - 13.45
Huvudrapportör: Katharina Wretlind
Medförfattare: Maria Magnusson, Helene Bertéus Forslund, Christina Berg, Moa Hallmyr, Cecilia Hedström, Lisa Vaughn
 

Presentation av idén bakom projektet:
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet
Klicka här för att läsa mer

13.45-14.00
Huvudrapportör: Katharina Wretlind
Medförfattare: Hanne Berthelsen 
 

Modell för att mäta förändringar i skillnader i tandhälsa – applicerad på tandhälsodata på 6- och 19-åringar i Västra Götaland åren 2005-2018
Klicka här för att läsa mer

14.00-14.15
Huvudrapportör: Eva-Karin Bergström
Medförfattare: Katharina Wretlind
 

Munhälsa och tandvård. TE-studierna. Befolkningsenkäter i Örebro län och Östergötlands län 2017
Klicka här för att läsa mer

14.45 -15.00
Huvudrapportör: Berit Mastrovito
Medförfattare: Josefin Sannevik
 

Assisterad daglig munvård – erfarenheter från äldre personer inom korttidsvård
Klicka här för att läsa mer

15.00 -15.15
Huvudrapportör: Susanne Koistinen
Medförfattare: Katri Ståhlnacke, Lena Olai, Anna Ehrenberg, Eva Carlsson
 

 

Munhälsobedömning med ROAG-J inom kvalitetsregistret Senior alert på särskilda boenden i Sverige
Klicka här för att läsa mer

15.15 -15.30
Huvudrapportör: Lisa Bellander
Medförfattare: Pia Andersson, Catharina Hägglin
 

Tandhygienist i kommun (TAIK) - ett samverkansprojekt mellan kommun och tandvård
Klicka här för att läsa mer

15.30 -15.45
Huvudrapportör: Jessica Persson
Medförfattare: Catharina Hägglin, Eva-Karin Bergström, Lars Gahnberg, Ewa Nyström