TSF FELLESSEMINAR
 

29. - 30. januar 2021
Thon Hotel Oslofjord

 

UTSTILLER

Meld deg på som utstiller. Erfaringsmessig blir utstillingen tidlig fullbooket. 

Pris kr. 13.000 eks. mva. Inkludert i prisen er standplass (ca 3x2m) samt bord og stoler etter behov.

Standbetjening
Alle som skal bemanne standen må i tillegg registreres som standbetjening. I prisen er lunsj/pauseservering (obligatorisk for alle) samt navneskilt.. 
Overnatting og billett til festmiddagen fredag kveld kan også bestilles av utstillerne.
Link til registrering  for standpersonale vil bli sendt ut på et senere tidspunkt

Utstiller

Standbetjening - åpner høsten 2020