Reglement

Alle utstillere som deltar på Nordental plikter å sette seg inn i og følge reglementet og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes ham eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige som han har gitt adgang til messelokalene. 

Les reglementet her

Brannerklæring

Brannvesenet forlanger skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller vedrørende brannforskriftene i messesenteret. Fyll inn skjema og send inn. 

Klikk her for brannskjema