Program 


Mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande 2020 består av en eftermiddag med Omvärldsspaning den 28 september, en fördjupningsdag om Datadriven utveckling i tidiga skeden den 29 september och fem frukostmöten under hösten och vintern. Läs programmet för de olika delarna via länkarna nedan.

Måndag 28 september

Omvärldsspaning

Ta del av presentationer som riktar sig till alla med intresse för digitalisering inom planering, byggande och förvaltning. Här får du inspiration från ledande experter inom området!

Läs programmet 
 

Tisdag 29 september

Datadriven utveckling i tidiga skeden

Hur kan vi genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, effektivisera planprocessen, inkludera invånarna och få bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen?

Läs programmet

Hösten och vintern:

Fem digitala frukostmöten 

Är du intresserad av digitala tekniker inom BIM, samhällsbyggande, processer och ledarskap? Under fem frukostmöten får du bland annat ta del av nya tekniker och goda exempel på hur de används.

Läs programmet