Måndag 28 september

Omvärldsspaning 

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning.
 
Denna del av den digitala konferensen innehåller presentationer från huvudtalare och panelsamtal som riktar sig till alla med intresse för digitalisering inom planering, byggande och förvaltning. Här får du inspiration från ledande experter inom området, framtidsspaningar med digital samhällsutveckling i fokus och exempel på strategier och ledarskap för att främja utvecklingen.

Ta del av presentationer genom att klicka på respektive rubrik i programmet!

Måndag 28 september, 14.00–16.30


 
bild

14.10 Digitalisering inom planering, byggande och förvaltning – en omvärldsspaning
Christoffer Börjesson, CDO, Fastighetsägarna Stockholm
Christoffer Börjesson är Chief Digital Officer för Fastighetsägarna Stockholm. Han är en av Sveriges främsta experter på PropTech (Property Technologies) som innebär en digital utveckling av flera delar av fastighetsägarens affär. Han gör spaningar om framtidens städer, bostäder och fastighetsmarknad med digital utveckling i fokus.

Du kan se presentationen som film här!

 

 

bild

14.30 Digital tvilling av staden – när kommunen tar kontroll över sina data

Idag pratas det mycket om digitala tvillingar av städer. Här möts ”datavärldar” inom GIS, BIM och IoT. Tillämpningsområdet för dessa digitala tvillingar är enormt – det innefattar planering och drift och kan bidra till effektivare arbetssätt och dialog bland mycket annat. En förutsättning för realisering av digitala tvillingar av städer är att kommunerna kliver utanför sina organisatoriska silos och traditionella arbetssätt och tar kontroll över sin datahantering.


Therese Balksjö, enhetsschef Uppkopplat samhälle, RISE

Therese Balksjö leder idag enheten Uppkopplat Samhälle inom RISE – Research Institutes of Sweden. Hon har en bakgrund inom digital transformation, uppkopplade städer och samhällen, co-creation och design för hållbarare livsstilar.

 

14.50 Panelsamtal om det senaste på nationell nivå för utveckling av en digital samhällsbyggnadsprocess
Boverket och Lantmäteriet har viktiga regeringsuppdrag för digitalisering inom samhällsbyggnadsprocessen, och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment står bakom flera nationella utvecklingsprojekt inom området. Kom och hör om förändringarna som kommer och om resultat från projekt som kan ge er stöd i digitaliseringsarbetet på hemmaplan!
 

Paneldeltagare:
Malin Klintborg, uppdragsledare Smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet
Mikael Jardbrink, strateg digital samhällsbyggnad, Boverket
Olle Samuelson, strategisk programledning, Smart Built Environment


Malin Klintborg är uppdragsledare för Lantmäteriets regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess.
Mikael Jardbrink är strateg för digital samhällsbyggnad på Boverket, som har regeringsuppdraget att skapa förutsättningar för en enhetlig hantering av information som behövs i planeringen och i byggandet. 
Olle Samuelson är forsknings- och innovationsstrateg och jobbar med strategisk programledning inom Smart Built Environment, samt adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet.

15.1015.20 Paus

 
bild

15.20 Leda i med- eller motvind

"Ledarskap skapar riktning, mål och dynamik. Åt vilket håll ska vi? Vad vill vi uppnå? Hur ska vi komma dit?" Tina Karrbom Gustavsson talar om ledarskap för förändring och ledarskap i förändring i en tid av digitalisering. Projektledning är exempel på ledarskap för förändring, medan förändringsledning är exempel på ledarskap i förändring. Hon belyser skillnader och likheter mellan dessa.

Tina Karrbom Gustavsson, professor KTH  
Tina Karrbom Gustavsson är civilingenjör, doktor i industriell ekonomi, samt docent och professor i projektkommunikation. Tina Karrbom Gustavsson har uppdrag som avdelningschef, inriktningsansvarig och vice ordförande i docentnämnden på ABE-skolan vid KTH.
(foto: Håkan Målbäck) 

 

bild

15.40 Förändringsarbete för digitalisering i Malmö stad (visade ej bilder)

Vad krävs för ett lyckat förändringsarbete med fokus på digitalisering? Maria Stellinger Ernblad talar om erfarenheterna från Malmö stad och om hur förändringsarbetet kräver en kombination av långsiktighet och snabba lösningar när krisen står inför dörren. Hon kommer också att berätta om arbetet i Malmö Civic Lab. Malmö Civic Lab består av medarbetare med bakgrund i startup-världen som i samverkan med stadens verksamheter söker nya lösningar på stadens utmaningar.

Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef, Malmö stad
Maria Stellinger Ernblad är digitaliseringschef i Malmö stad. Maria har även uppdrag som vice ordförande i fakultetsstyrelsen för teknik och samhälle vid Malmö universitet samt som styrelseledamot i Mobile Heights.

 

16.00 Slutord för dagen

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige och Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

 

 

Anmäl dig!

Spår 1

Datadriven utveckling i tidiga skeden

Spåret handlar om hur vi genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan effektivisera planprocessen, inkludera invånarna och få bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Spår 2

Fem digitala frukostmöten

Är du intresserad av digitala tekniker inom BIM, samhällsbyggande, processer och ledarskap? Under fem frukostmöten får du bland annat ta del av nya tekniker och goda exempel på hur de används.