Välkommen till Offentlig sektors informationssäkerhet – tema säker digitalisering

 

För att begränsa risken för spridning av covid-19 har arrangören, samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI), valt att ställa in konferensen informationssäkerhet för offentlig sektor 2020.

Istället erbjuds den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet – tema säker digitalisering.
Datum: 30 september.
Fullständigt program finns tillgängligt på www.msb.se under slutet av augusti.

Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan. 

Anmälan