NTFs landsmøte og Nordental 2020

Vi vet at tannlegene ønsker å møtes fysisk for å diskutere fag, og målet vårt er at så mange som mulig deltar fysisk. I medlemsundersøkelsen NTF gjennomførte i mai svarte faktisk 70% av medlemmene at de antakeligvis, mest sannsynlig eller helt sikkert kom til å delta på årets landsmøte dersom det ble arrangert.

Når det er sagt er selvfølgelig sikkerhet vår første prioritet, og vi må forholde oss til de gjeldende retningslinjene. Hvor mange vi rent fysisk kan samle i de ulike lokaler vil bli avklart i slutten av august.

Det er nedlagt et stort arbeid for at årets arrangement skal kunne gjennomføres på en trygg og kvalitativ god måte. VI har også jobbet med å tilføre landsmøtet nyutvikling og økt verdi for både utstillere og deltakere gjennom b.la. en digital plattform som vil skape mulighet for tettere kommunikasjon mellom utstillerne og tannhelseteamet, og samtidig øke muligheten for mersalg, markedsføring og rekkevidde.

bild

NTF har opprettet et Facebookarrangement - følg med der for løpende oppdateringer

GOD SOMMER