Program


Genom smart digitalisering inom planering, byggande och förvaltning kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och ta fram bättre underlag för att bygga hållbara städer och samhällen.

Arbeta smart inom planering och byggande har fokus på digitala processer och datadriven utveckling inom fysisk planering, projektering, byggande och förvaltning. Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån digital information och geografiska analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM), digitala tvillingar av städer och byggnader och parametrisk design. En viktig del i detta är att få till obrutna informationsflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé och planering till projektering, byggande och förvaltning, samt tillbaka till de tidiga skedena!

Här får du ta del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn. Programmet rymmer såväl kunskapsöverföring och inspiration som chans att utbyta erfarenheter med andra deltagare. I år kommer det att finnas fler möjligheter till interaktion och möten – både fysiskt och digitalt.

Programmet äger rum 20 september, 28 september, 4 oktober och 11 oktober. Det går fortfarande bra att anmäla sig och se det man missat i efterhand!

Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess

20 september kl. 13–16, i
Stockholm + webbsändning

Huvudtalare och panelsamtal ger dig inspiration och omvärldskoll under konferensens första halvdag. Här har du dessutom chans att träffa branschkollegor i Stockholm!

Läs programmet

Datadriven utveckling i
tidiga skeden

28 september kl. 10–16, digitalt

Vi ger dig en heldag om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden. Här tar du del av många framgångsrika praktikfall om digitala processer och datadriven kunskap inom stadsplanering, bygglov och regional utveckling – för ökad hållbarhet.

Läs programmet

BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning

4 oktober kl. 13–16, digitalt

Under en eftermiddag får du ta del av goda exempel där ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik inom byggandet. Fokus ligger på det goda (data)samarbetet mellan olika byggfaser.

Läs programmet
 

Obrutna informationsflöden från idé till förvaltning

11 oktober kl. 12–15, digitalt

Hur långt har vi kommit och vad krävs för att data och informationsmodeller ska kunna återanvänds och förädlas mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser? Det blir du klokare på under detta webbinarium.

Läs programmet