Om konferensen


Arbeta smart inom planering och byggande 2021 är en nationell konferens om digital samhällsbyggnadsprocess, som visar på nyttorna och hur långt vi har kommit i digitaliseringen.

Denna mötesplats, som äger rum både fysiskt och digitalt, ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling. Här tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik. Konferensen har en särskild inriktning på det goda samarbetet för att få till en helt digital och smart samhällsbyggnadsprocess där data och informationsmodeller återanvänds och förädlas mellan de olika faserna.
 

När och var?

Programmet äger rum 20 september, 28 september, 4 oktober och 11 oktober. Det går fortfarande bra att anmäla sig och delta digitalt samt se det man missat i efterhand! Läs om programmet.


För dig som vill snabba på digitaliseringen

Arbeta smart inom planering och byggande möts vi som vill utveckla samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen inom området – för ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet.


Du som deltar får:

  • ta del av många praktikfall i framkant
  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • framtidsspaningar och internationell utblick
  • inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
  • nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten.

Konferensen riktar sig till dig som:

  • jobbar med plan- och byggfrågor i kommuner och regioner
  • representerar en byggherre, projektör eller är verksam i byggskedet eller förvaltningen
  • leder utveckling inom digital samhällsbyggnadsprocess
  • jobbar med geodata i kommuner och statliga myndigheter och bidrar med data och analyser
  • är forskare, lärare, konsult eller systemleverantör med koppling till området.

Arrangörer

Föreningarna Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerar den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2021 för att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen och hur långt vi har kommit i digitaliseringen.


Programråd 

Programmet för Arbeta smart inom planering och byggande 2021 tas fram av Geoforum Sverige och BIM Alliance i samverkan. Programråden är bemannade med samhällsbyggnadsexperter med fokus på digitalisering, från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Projektledare för konferensen är Sofi Almqvist, Geoforum Sverige. Telefon: 070-321 64 88

Programråd tema tidiga skeden
Sascha Benes, digitaliseringsstrateg, Örebro kommun
Andreas Huss, projektledare, RISE
Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, Kungsbacka kommun
Per Lindblad, avdelningschef Kart/GIS, Enköpings kommun
Lisa Samuelsson, projektledare, Geoforum Sverige
Elisabet Weber, Nationell förvaltningsledare FO Samhällsplanering, Länsstyrelsen

Programråd tema BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning
Marcus Bengtsson, digital BIM strateg, Tikab
Pontus Bengtson, Customer Outcome Executive, Autodesk
Johanna Lager, Head of VDC Group, NCC
Lars Lidén, konsult, Meta
Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance
Daniel Sandhav, Head of BIM Buildings, Ramboll

Anmäl dig!   Program