Välkommen till Medicinska bibliotekskonferensen

Online 6–7 maj 2021

Ämnen och innehåll i årets konferens

Shared Reading I Brukarmedverkan i forskning I Mäta forskning I Den fysiska lärmiljön I Systematiska översikter I Studentaktiverande instatser I Läkaren som patient I Söktekniker I Black Open Access I Med mera
 

Keynotes

Carol Lefebvre

Indepedent Information Consultant, Lefebvre Associates Ltd, Cochrane Information Retrieval Methods Group

Julie Glanville 

Independent Consultant
York Health Economics Consortium Ltd, Cochrane Information Retrieval Methods Group

Susanne Iwarsson

Professor i gerontologi,
leg. arbetsterapeut
Lunds universitet

Om konferensen

Medicinska bibliotekskonferensen är ett forum för dialog, inspiration och fördjupad diskussion om bibliotekens stöd till forskning och lärande inom medicin, vård och hälsa.
 
Konferensen arrangeras vartannat år av de medicinska universitetsbiblioteken.
Arrangörer för konferensen 2021 är Medicinska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.
 

 


 


Välkommen till inspirerande vårdagar online!
 

Kontakt medbib2021@med.lu.se

Följ oss på Instagram #medbib2021

Lund university logo