Program

Onsdag 5 maj

15.00-16.00

Förmingel i Wonder

Torsdag 6 maj

09.00-09.20

Check in

09.20-09.30

Konferensen öppnas. Välkomna!

09.30-10.30

Keynote - Methodological development and trends in systematic reviews – a searching perspective


Carol Lefebvre, Independent Information Consultant, Lefebvre Associates Ltd Cochrane Information Retrieval Methods Group
Julie Glanville, Independent Consultant, York Health Economics Consortium Ltd Cochrane Information Retrieval Methods Group

 

10.30-10.50

Paus 

10.50-11.35

Keynote - Om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa


Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, leg. arbetsterapeut, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

 

11.40-12.15

Korta presentationer från förlagen och uppsamling innan lunch

12.15-13.15

Lunch och mingel i Wonder

13.15-14.15

Parallella sessioner

Workshop - Advanced search techniques for systematic reviews


13:15-14:15
Parallell 1


Carol Lefebvre, Independent Information Consultant, Lefebvre Associates Ltd, Cochrane Information Retrieval Methods Group
Julie Glanville, Independent Consultant, York Health Economics Consortium Ltd, Cochrane Information Retrieval Methods Group

Workshop - Om att undervisa studentaktiverande i Zoom
13:15-14:15
Parallell 2 


Louise Bjur och Frida Wåhlström Olausson, undervisande bibliotekarier, Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet

Föreläsning - Inomhusmiljöns påverkan på människor, med särskilt fokus på lärandemiljön


13:15-14:15
Parallell 3

Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet

14.15-15.00

Nätverkande och mingel i Wonder

15.00-16.00

Parallella sessioner fortsättning

Fortsättning Workshop - Advanced search techniques for systematic reviews


15:00-16:00
Parallell 1


Carol Lefebvre, Independent Information Consultant, Lefebvre Associates Ltd
Julie Glanville, Associate Director, York Health Economics Consortium Ltd
 

Fortsättning Workshop - Om att undervisa studentaktiverande i Zoom


15:00-16:00
Parallell 2 


Louise Bjur och Frida Wåhlström Olausson, undervisande bibliotekarier, Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet


Föreläsning - Black Open Access - En introduktion


15:00-15:45
Parallell 3 

Zakayo Kjellström, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet


Fredag 7 maj

09.00-09.45

Föreläsning - Källtillit eller källkritik? Informationssökningens utmaningar i det senmoderna samhället


Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper,
Lunds universitet

09.45-10.00

Paus

10.00-10.30

Parallella föreläsningar

Föreläsning - Gemensamma litteraturupplevelser genom Shared Reading


10:00-10:30
Parallell föreläsning 1


Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet


Föreläsning - “Visst har de blivit bättre på att söka?”


10:00-10:30
Parallell föreläsning 2


Kerstin Herrström och Stina Larsson, bibliotekarier, Bibliotek och högskolepedagogik, Högskolan Kristianstad

Föreläsning- Mäta forskning med citeringsanalys


10:00-10:30
Parallell föreläsning 3


Fredrik Åström, docent i biblioteks- och informationsvetenskap; bibliometriker, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 

Föreläsning - Läkaren som patient – biografiska vittnesmål under 1900- och 2000-tal


10:00-10:30
Parallell föreläsning 4


Jonatan Wistrand, PhD och läkare, Enheten för medicinens historia, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

10.30-11.00

Nätverkande och mingel i Wonder

11.00-12.00

Parallella Sessioner

Workshop - Shared Reading i praktiken


11:00 -12:00
Parallell 1


Malin Prymme, bibliotekarie på Sjukhusbiblioteket SUS Malmö. Utbildad Shared Reading Facilitator.
Inger Gadh, bibliotekarie och Shared Reading facilitator, Sjukhusbiblioteket SUS Malmö.
 

Föreläsning - Transparens inom läkemedelsindustrin – därför är det viktigt


11:00 -12:00
Parallell 2

Shai Mulinari, docent i Sociologi, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
 

Workshop - Verktyg för systematiska översikter


11:00 -12:00
Parallell 3

Maria Björklund, bibliotekarie, Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Matteo Bruschettini, författare av Cochrane reviews, Cochrane trainer, föreståndare för Cochrane Sweden
 

Workshop - Gör din multimediapresentation till en effektiv resurs!


11:00 -12:00
Parallell 4


Nicolette Karst, pedagogisk utvecklare, Lunds universitet

12.00-12.15

Avslutning