Praktisk information

Zoom

Konferensen hålls online via Zoom och Zoom Webinar. Länkar till sessionerna kommer distribueras till anmälda deltagare under samma vecka som konferensen hålls.

 

Mingel

Mingel och nätverkande kommer hållas i konferensens Wonder-rum.
Är du ny i Wonder? Se vår enkla pdf manual här.
 

Konferensmaterial

Konferensmaterial tillgängliggörs för dig som deltagare på den här lösenordskyddade sidan 
Lösenord kommer att distribueras till alla deltagare.

Kontakt

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss via: medbib2021@med.lu.se