Keynotes

Carol Lefebvre

Independent Information Consultant
Lefebvre Associates Ltd, Cochrane Information Retrieval Methods Group

Julie Glanville

Independent Consultant
York Health Economics Consortium Ltd, Cochrane Information Retrieval Methods Group

Methodological development and trends in systematic reviews – a searching perspective

Systematic reviews began to develop as a method of evidence synthesis in the eighties and following the establishment of the Cochrane Collaboration in 1993, all aspects of systematic reviewing began to develop rapidly.  In the 1990s searching for studies for inclusion in systematic reviews was not well-developed. We will look back at those early days and show how far systematic review search methods have come, focusing on developments such as the identification of studies, search filters, the development of guidance on searching and the changes in the roles of librarians and information specialists with respect to systematic reviewing.
 
We will then move on to explore the current status of searching as part of systematic reviews and the exciting new developments in the field such as access to unpublished trial data, clinical trial registers, reviews methods being taken up by other disciplines and the increasing number of uses and applications of text mining and machine learning techniques in study identification for systematic reviews. We will also discuss the new roles for librarians and information specialists as key members of systematic review teams.

 


Susanne Iwarsson

Professor i gerontologi, leg. arbetsterapeut
Lunds universitet

Om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa


Aktivt och hälsosamt åldrande och utmaningarna i välfärdssystemen kräver nya lösningar. Brukarmedverkan i forskning förespråkas som ett sätt att möta dessa utmaningar men forskning om effekterna av sådana ansatser är sparsam. Forskningsprogrammet UserAge genomförs i en tvärvetenskaplig forskarmiljö med deltagare från fyra universitet i södra Sverige och koordineras av forskare vid CASE, Lunds universitet. Representanter för olika kategorier av kunskapsanvändare och internationella vetenskapliga experter medverkade i utvecklingen av programmet som bygger på de medverkande forskarnas tidigare och pågående forskning med brukarmedverkan. Målet är att:

  • maximera effekterna av brukarmedverkan;
  • förbättra genomförandet av forskning av hög kvalitet;
  • öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra
  • utvärdera i vilken utsträckning forskning om och med brukarmedverkan påverkar verksamheter och resultat.
Med integrationen av forskare och olika kategorier av brukare i centrum är programmet organiserat i en empirisk forskningsmodul, en kapacitetsbyggande modul och en modelleringsmodul. Nya projekt och aktiviteter skär igenom forskningsmiljön och genererar successivt nya resultat om brukarmedverkan i forskning. Fyra doktorandprojekt med handledning av tvärvetenskapliga team fokuserar på olika kategorier av kunskapsanvändare samt brukarmedverkan som fenomen. Vidare ingår en nationell panelstudie för insamling av longitudinella data och rekrytering av deltagare för en rad forskningsaktiviteter. Vi kommer också att utveckla utbildningar som riktar sig till brukare och framtida forskare inom området åldrande och hälsa. Genom att följa upp och bygga vidare på tidigare och pågående forskning samt nya projekt stimuleras utveckling och optimering av metoder, översättning av kunskap, teorimodellering och utvärdering av effekter.

Foto: Tove Smeds