Call for abstracts


Deadline för inlämning av abstracts till SVEBIs årliga konferens i Malmö den 14-15 juni 2022 är den 3 april 2022!

Temat för konferensen är Sport in a changing world. Ett tema som kommer att öppna upp för presentationer och samtal kring idrottens förhållande till utmaningar och trender i dagens samhälle. Konferensens innehåll och sessioner kommer att länkas till huvudtemat och fokuserar framförallt på (men begränsas inte till) följande områden:

  • Idrott och pandemin
  • Idrott och hållbarhet
  • Idrott, genus och integration
  • Skolämnet idrott och hälsa
  • Elitidrott, dubbla karriärer
  • Idrott och good governance
  • Idrott, digitalisering och teknologi

Bidrag på såväl svenska som engelska är välkomna, max 500 ord. Deadline för abstract är den 3 april 2022. Använd mallen nedan och skicka in ditt abstract via mail till svebi@mau.se

klicka här för abstractformulär